14.12.2015

Kustannustehokasta välimiesmenettelyä Turussa

Sopimusoikeuden ja sopimusasiakirjan eräs oleellisimmista kohdista käsittelee riidanratkaisuforumia. ”Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaisee…” Niin, kuka tai mikä olisi sopiva riidanratkaisija missäkin tapauksessa? Tämä on kysymys, joka toistuu melkein jokaisessa sopimusneuvotelussa. Oikeaa vastausta ei tietenkään edes ole. Vasta riidan luonne ja olosuhteet ilmettyään lopullisesti paljastavat kumpi tapa olisi ollut edullisempi ja riskittömämpi osapuolille. Väärä valinta voi joskus estää omien oikeuksiensa ajamisen. Joskus panos-tuotto-riski-suhde on liian heikko välimiesmenettelyyn lähtemiseen, ja aina ei vain ole aikaa odottaa jopa vuosia lainvoimaista päätöstä.

Tuomioistuinkäsittelyn etuina mainitaan usein edullisuus, mutta todellisuudessa monimutkaisen riidan ratkominen kahdessa tai joskus jopa kolmessakin oikeusasteessa ei välttämättä ole lopulta kovinkaan kokonaisedullista puuhaa ainakaan riidan hävinneelle osapuolelle. Aikaa joka tapauksessa kuluu yhdestä aina useampaankin vuoteen. Ja aika on rahaa, molemmille osapuolille.  Toisaalta, salaisena ja nopeampana menettelynä sopimusasiakirjoissa suurta suosiota niittänyt välimiesmenettely on aina joka tapauksessa hävinneelle osapuolelle kymmenien tuhansien eurojen arvoinen seikkailu, itse riidan hävityn arvon lisäksi. Välimiehet saattavat laskuttaa suuriakin summia, ja pelkästään asian vireille saattaminen maksaa useamman tuhatlappusen Euroopan yhteisvaluuttaa. Vai maksaako?

Sopimusjuristi, asianajaja  tai lakimies, joka valmistelee sopimusta asiakkaansa puolesta, miettii usein ikuisuuskysymystä yleisen tuomioistuimen ja välimiesmenettelyn välillä. Ja kun valinta on selvä, hyvin usein välimiesmenettely, ei yleensä muisteta, että on olemassa muitakin välimiesforumeita kuin Keskuskauppakamarin sinänsä mainio prosessi. Paljastan teille tähän liittyen melko hyvin pidetyn julkisen salaisuuden. Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyn lisäksi Suomessa on myös toinen erittäin hyvä ja isoveljeään huomattavasti kustannustehokkaampi vaihtoehto välimiesmenettelyn forumiksi. Se on Turun Kauppakamari.

Mainitussa forumissa riidan vireille saaminen on melko edullista, prosessikynnys on siis suhteellisesti paljon alhaisempi kuin jossakin muulla. Tämän lisäksi kustannustasoon vaikuttaa se, että palkkio paikalliselle erittäin kokeneelle ja asiantuntevalle välimiehelle, asiantuntijatodistajista ja kokoonpanon mahdollisista muista jäsenistä puhumattakaan, on huomattavasti maltillisempi kuin jossakin suuremmassa kaupungissa. Riidanratkaisun laadun suhteen on tietenkin vaikea esittää objektiivisia arvioita, mutta aina voi kysyä itseltään, miksi erittäin kansainvälisen suuren kaupungin kokeneen asianajajakaartin ratkaisuiden laatu olisi yhtään sen huonompi, kuin missä tahansa muuallakaan.

Siis, arvoisat sopimusjuristit ja sopimukseen sitoutuvat tahot, ensi kerralla kun pohditte sopimuksenne riidanratkaisulauseketta, ja varsinkin jos sopimuksestanne mahdollisesti aiheutuvan riidan arvo ei todennäköisesti ole aivan valtava, kannattaa pitää mielessä myös muut kuin ne kaikkein ilmeisimmät vaihtoehdot. Tällä päätöksellä voi myöhemmin riidan uhatessa olla ratkaiseva vaikutus sen suhteen, päätätkö edes hakea oikeutta vai et!