21.2.2020

Kuuden kuukauden sääntö sekä korona

Mitään ei ole pakko tehdä, kuin kuolla ja maksaa veroja. Uskoisin lähes kaikkien suomalaisten tietävän tämän sanonnan. Tähän liittyen kerron seuraavaksi niin sanotusta kuuden kuukauden säännöstä, jolla Suomi on kuitenkin luopunut oikeudestaan verottaa suomalaista, joka tekee tilapäisesti töitä ulkomailla. Sen mukaan ulkomailla tehty työ on verovapaata Suomessa, jos tietyt tuloverolain ehdot täyttyvät. Täyttä verovapautta ei kuitenkaan säännösten mukaan ole silti tarkoitusta antaa tällekään tulolle, vaikka se saattaa siihen jossain tapauksessa johtaa.

Ensimmäinen verovapauden ehto liittyy verosopimuksiin. Jotta tulo olisi verovapaata Suomessa, on työskentelyvaltiolla oltava valtioiden välisen verosopimuksen mukaisesti ensisijainen oikeus verottaa kyseinen työtulo. Tähän ei kuitenkaan edellytetä tosiasiallista verotusta. Riittävää siis on, että verosopimuksessa on sovittu, että työskentelyvaltiolla on tämä ensisijainen verotusoikeus. Myös se, ettei verosopimusta ole ollenkaan, mahdollistaa edellytyksen täyttymisen.

Toinen ehto on, että ulkomailla oleskellaan juuri työnteon takia. Säännös ei siis ole käytettävissä, jos ulkomaille mennään puoleksi vuodeksi reppureissaamaan ja ohella tehdään muutama päivä töitä paikallisessa ravintolassa.

Kolmas ja viimeinen ehto koskee Suomessa vietettyjen päivien määrää. Sinä aikana, kun työskentely tapahtuu ulkomailla, on työntekijällä käytettävissään niin sanottuja Suomi-päiviä. Suomi-päivät tarkoittavat niitä päiviä, jotka työntekijä viettää Suomessa työskentelyjakson aikana. Näitä päiviä saa olla kuusi jokaista kuukautta kohti, kun työtä tehdään ulkomailla. Päiviä ei ole pakko käyttää joka kuukausi, vaan ne säilyvät niin kauan, kunnes ne käytetään oleskelemalla Suomessa työskentelyjakson aikana.

On kuitenkin hyvä huomata, että kuuden kuukauden sääntö koskee kuitenkin vain ulkomailla tehdystä työstä saatua palkkaa. Jos siis ulkomaillatyöskentelyn aikana saa esimerkiksi sosiaalietuuksia Suomesta, verotetaan nämä tavallisesti Suomessa. Säännös ei myöskään koske muun muassa Suomen valtiolta tai kunnilta saatua palkkaa. Poikkeukset soveltuvuuteen kannattaakin varmistaa aina tapauskohtaisesti.

Mutta miten koronavirus liittyy aiheeseen? Kuten arvata saattaa, kuuluu näihinkin säännöksiin vielä lisää poikkeuksia. Tällä kertaa poikkeus koskee Suomi-päivien määrää. Sallitusta Suomi-päivien määrästä on mahdollista poiketa, jos niiden ylittyminen johtuu pakottavasta, työntekijästä ja työnantajasta riippumattomasta, odottamattomasta syystä. Verohallinto on kannanotossaan ilmoittanut, että niin kauan kuin Ulkoministeriön matkustustiedotteen mukaisesti liikkumista Kiinassa Hubein alueella kehotetaan välttämään koronaviruksen takia, pidetään syytä pakottavana ja odottamattomana.

Jos siis työskentelypaikkakuntasi on tämän kiellon alueella, eikä töihin palaaminen ole matkustuskiellon vuoksi mahdollista, ei tämä estä kuuden kuukauden säännön soveltuvuutta. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää enemmän asiasta ja sen soveltuvuudesta tilanteeseesi!