5.3.2015

Laatu ja asianajotoimisto

Laatu on sana, jonka mielellään näkisi yhdistyvän asianajotoimintaan. Laadun käsite ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteinen, sillä näkökulmasta riippuen sillä voidaan tarkoittaa niin lopputulosta, itse tekemistä yleensä tai vaikkapa vain toimijan tietämyksen tasoa tai muita ominaisuuksia.

Joku voisi luonnehtia laadukasta asianajajaa seuraavasti:

  • ”Kyllähän toki laadukas asianajaja tietää kaiken juridiikasta.”
  • ”Laadukas asianajaja tietenkin voittaa kaikki juttunsa.”
  • ”Laadukas asianajaja ei tee yhtään virheitä hoitaessaan juttuja.”

Vaikkakin asianajajat keskimäärin kenties ovatkin ahkeria, fiksuja ja tunnollisia, ei edellä mainitun kaltainen yleistäminen ole hedelmällistä, eikä luonnollisestikaan vastaa todellisuutta.

Itse käyttäisin seuraavia luonnehdintoja:

  • ”Laadukas asianajaja tietää tarpeeksi juridiikasta löytääkseen nopeasti relevantin tiedon toimeksiantoonsa liittyvistä erityiskysymyksistä.”
  • ”Laadukas asianajaja tietää milloin juttu kannattaa sopia, milloin taistella loppuun saakka.”
  • ”Laadukas asianajaja käyttää sellaisia toimintamalleja, että hän huomaa ja korjaa mahdolliset virheensä ennen kuin ne vaikuttavat lopputulokseen.”

Omassa pohdinnassani asianajotoiminnan laatu kulminoituu samoin kuin valmistavassa teollisuudessakin. Kyse on toimintatapojen hiomisesta sellaisiksi, että laatu ja tehokkuus ovat toiminnan välttämättömiä seurauksia. Tämä ajatus ei ota mitään pois asianajajan persoonallisuuden vaikutuksesta asioiden hoitoon. Kaikkea ei voi taklata prosesseilla, ja ammatissa on kuitenkin kyse paljon myös ihmisten kanssa toimimisesta. Laadukkaan toiminnan keskeisiä kulmakiviä ovat silti ennen kaikkea suunnitelmallisuus, toiminnan vakioituneisuus sekä rutiininomaisten tehtävien henkilöstä riippumaton toistettavuus. Yliprosessointiinkaan ei silti ole varaa, koska se työllistä lopulta enemmän kuin vapauttaa aikaa. Pyörää ei kannata keksiä montaa kertaa uudelleen, mutta se, miten nopeasti pyörää missäkin tilanteessa pyöritetään, on aina kiinni tapauksesta, ja asianajajan omasta ammattitaidosta.

Laatutyö ei ole toimistollemme uusi asia. Laadun järjestelmällinen pohtiminen on aloitettu meillä jo yli 15 vuotta sitten. Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy on kasvanut vuoden 2014 aikana henkilömäärässä mitattuna merkittävästi. Tästä syystä tekeminen ja toimintamallit hakevat tehostetusti yhteistä muotoaan erityisesti vuoden 2015 aikana henkilöstömme voimin tehtävän tuoreen laatuhankkeen myötä. Hankkeen tarkoituksena on määritellä ja toteuttaa lukuisia pieniä hankkeita, jotka osaltaan harmonisoivat paitsi eri toimipaikkojen, Turun, Helsingin ja Salon tekemistä, myös kehittävät toimipaikkojen sisäisiä prosesseja. Tekemisen into on suurta, ja onkin jo hankkeen alkumetreillä nähtävissä, että hankkeen myötä toimistomme paitsi muuttuu vielä entistäkin laadukkaammaksi asianajotoimistoksi, me toimiston asianajajat, lakimiehet ja sihteerit yhdessä muutumme entistäkin laadukkaammiksi asianajopalveluiden tarjoajiksi.

 

Kimmo Kajander