30.9.2016

Lentomatkustamisen ongelmia

 

Näin syyslomien lähestyessä moni suuntaa lentäen etelään pakoon Suomen kylmää ja pimeää syksyä. Lentäminen ei, kuten matkustaminen yleensäkään, ole aina aivan mutkatonta. Ongelmia saattaa ilmetä jo lentokentällä; lento on myöhässä tai ylibuukattu, pahimmassa tapauksessa jopa peruttu kokonaan.

Kun tällainen tilanne realisoituu, on hyvä olla tietoinen lentomatkustajan oikeuksista; olenko oikeutettu apuun ja korvauksiin. Tällaisia tilanteita varten onkin säädetty unionin taholta asetus matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä.

Asetusta sovelletaan matkustajiin, jotka lähtevät EU-maan alueella sijaitsevalta ja EU:n perustamissopimusten soveltamisalaan kuuluvalta lentoasemalta, sekä matkustajiin, jotka lähtevät kolmannessa maassa sijaitsevalta lentoasemalta EU-maan alueella sijaitsevalle ja EU:n perustamissopimusten soveltamisalaan kuuluvalle lentoasemalle.

Lennolle pääsyn epäämisen tai lennon peruuttamisen johdosta matkustajalla on oikeus lipusta maksetun hinnan palauttamiseen tai paluulentoon lähtöpaikkaan taikka vaihtoehtoisesti uudelleenreititykseen lopulliseen määränpäähän. Lisäksi matkustajalla on oikeus huolenpitoon – ateriat, hotellimajoitus kuljetuksineen sekä ilmaiset puhelut on järjestettävä lentoyhtiön taholta.

Matkustajalla on myös oikeus saada korvausta kärsitystä vaivasta lentokoneeseen pääsyn epäämisen tai lennon peruuttamisen johdosta. Korvauksen määrä on;

–          250 euroa, kun lennon pituus on enintään 1500 km,

–          400 euroa, EU:n sisäinen lento, lennon pituus yli 1500 km, tai EU:n ulkopuolelta lähtevä / saapuva              lento pituudeltaan 1500 – 3500 km,

–          600 euroa edellisiin määritelmiin soveltumattomien lentojen osalta.

Matkustajalle kuuluu oikeus samanlaiseen vakiokorvaukseen myös lennon viivästyessä yli kolme tuntia aikataulun mukaisesta saapumisajankohdasta. Korvaussummat ovat;

–          250 euroa, kun lennon pituus on enintään 1500 km,

–          400 euroa, EU:n sisäinen lento, lennon pituus yli 1500 km, tai EU:n ulkopuolelta lähtevä / saapuva              lento pituudeltaan 1500 – 3500 km,

–          300 euroa, EU:n ulkopuolelta lähtevä / saapuva lento, lennon pituus yli 3500 km, ja

–          600 euroa, viivästys yli neljä tuntia, EU:n ulkopuolelta lähtevä / saapuva lento, pituus yli 3500 km.

Lipun hinnan palautusta tai korvausta haetaan toimittamalla valituslomake lentoyhtiölle.

Suurin osa lennoista pystytään lentämään aikataulujen puitteissa ilman suurempia vastoinkäymisiä. Mikäli edellä kuvatun kaltainen vastoinkäyminen kuitenkin osuu kohdalle, muista oikeutesi.