1.6.2016

Liikennekaari ja kritiikkivyöry

Liikennemarkkinoita koskeva sääntely pyritään niputtamaan yhden lain eli paljon puhutun Liikennekaaren alaiseksi. Kyseessä on kokonaisvaltainen liikennettä koskeva uudistus, joka on osa Sipilän hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoimintaympäristön rakentamisesta. Kunnianhimoisella lakiehdotuksella muutettaisiin ronskilla kädellä mm. taksiautoilua ja maanteiden tavarakuljetusjärjestelmää sekä kevennettäisiin joukkoliikenteen lupajärjestelmää. Ehdotuksen lausuntokierros päättyi 23.5. ja saikin osakseen hurjan määrän, yli 200 lausuntoa!

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan uuden sääntelyn tavoitteena olisi tarjota palveluiden käyttäjille sujuvampia ja helpompia palveluita, tukea yrittäjyyttä helpottamalla markkinoille pääsyä sekä toteuttaa digitaalisen toimintaympäristön ja normipurun kärkihankkeita. Käytännössä tämä tarkoittaisi esim. paikallisten ja suljettujen lippujärjestelmien viemistä kaikkien saatavilla oleviin online-palveluihin ja pienimuotoisen henkilö- ja tavarakuljetuksen sallimista yksityiskuljettajille.

Uudistus on tarkoitus toteuttaa vaiheittain. Ensimmäiseksi muutoksen myllerrykseen joutuvat joukkoliikennelaki, taksilupalaki, laki kaupallisista tavarakuljetuksista tiellä sekä säännökset kuljettajien ammattipätevyyksistä. Tämän ”ensimmäisen vaiheen” muutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017, mikäli hanke menee läpi. Toinen vaihe koskee yleisemmin kuljettajia koskevia ammattipätevyyssääntöjä sekä kuljettajankoulutussääntöjä, liikenteen eri rekistereitä sekä viranomaisten toimintojen ja toimivaltuuksien kokoamista tiiviinpään pakettiin.  Kolmannessa vaiheessa on tarkoitus säännellä liikennemarkkinoita yleisesti siltä osin, mitä aikaisemmissa vaiheissa on jäänyt sääntelemättä.

Ehdotus on saanut aikaan kritiikkiä niin liitoilta, poliitikoilta kuin muilta sidosryhmiltä. Erityisen kiivasta keskustelua on odotetustikin aiheuttanut taksiliikennettä koskevat muutokset. Taksiliikenteen osalta luovuttaisiin ajokiintiöistä ja asemapaikkavelvoitteista jonka lisäksi taksilupajärjestelmä muutettaisiin auto-/kuljettajakohtaisesta lupajärjestelmästä toimija- eli yrityskohtaiseksi. Ehdotuksen mukaan pienimuotoista taksitoimintaa voisi harjoittaa ilman taksilupaa, mikäli korvaukset jäävät alle 10 000 euroon vuodessa. Tällä tavoin Liikenne- ja viestintäministerin Anne Bernerin mukaan kannustetaan yrityksiä kasvamaan. Taksiyrittäjien mielestä kaavailtu uudistus aiheuttaa eriarvoisuutta, kun yrittäjätakseille asetetut vaatimukset ovat ns. ”jokamiehentakseja” tiukemmat. Luvanvaraisuuden mahdollinen poistaminen on aiheuttanut keskustelua myös matkustajien turvallisuudesta, toimivasta tilausjärjestelmästä sekä maaseutujen mahdollisesta taksikadosta.

Autoliikenteen työnantajaliiton ALT puolestaan kritisoi puolestaan harmaan talouden kasvumahdollisuuksia ja työpaikkojen vähentymistä tavaraliikennelupien poistamissäännösten vuoksi. Liikennekaariluonnoksessa ehdotetaan, että tavaraliikenneluvat voisi poistaa alle 3,5 tonnin pakettiautoilta ja nopeudeltaan enintään 40 kilometriä tunnissa kulkevilta traktoreilta. Tämän lisäksi pienimuotoinen tavarakuljetustoiminta sallittaisiin 10 000 euroon asti ilman erillistä lupaa. Useat sidosryhmät ovat nostaneet harmaan talouden mahdollisuudet Liikennekaaren ongelmaksi, kun itse ehdotus käsittelee aihetta melko suppeasti.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry puolestaan totesi lausunnossaan, että Liikennekaari muodostaisi kahdet, eri säännöillä toimivat kuljetusmarkkinat.

Lausuntojen läpikäynnin jälkeen hallituksen tavoite on saada Liikennekaariesitys eduskunnan käsiteltäväksi kesäkuun aikana. Mielenkiinnolla odotamme, miten hanke ja sen saama runsas kritiikki alan toimijoilta vaikuttaa sen lopulliseen muotoon vai jääkö hanke vain haaveen tasolle. 

Johanna Heinonen