22.10.2015

Liiketapalautakunta säästää yritysten aikaa ja rahaa

Verkkoympäristössä kaikki sujuu nopeasti, myös kilpailevan yrityksen halventaminen tai epäreilu vertaileva markkinointi. Tällöin kilpailijan on yleensä syytä reagoida pikaisesti. Hakemus liiketapalautakunnalle on hyvä vaihtoehto, kun yritys haluaa säästää aikaa ja rahaa.

Liiketapalautakunta on Keskuskauppakamarin toimielin, joka antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, onko elinkeinotoiminnassa suoritettu toimenpide hyvän liiketavan vastainen tai muutoin sopimaton.

Liiketapalautakunta käsittelee muun muassa harhaanjohtajaa ja vertailevaa mainontaa, toisen yrityksen maineen ja tunnettuuden hyväksikäyttöä, kilpailijan halventamista sekä jäljittelyä koskevia asioita. Lautakunta ei anna lausuntoja sopimusoikeudellisista eikä teollis- tai tekijänoikeudellisista kysymyksistä.

Lausunnon pyytäjä voi olla asiassa osapuolena oleva yritys tai viranomainen, esimerkiksi poliisi.

Liiketapalautakunnan etuina ovat muun muassa asiantuntijuus, nopeus ja käsittelyn luottamuksellisuus. Asian käsittely on kirjallista. Keskimääräinen käsittelyaika on kolme kuukautta.

Lausunnot eivät ole sitovia, vaan ne ovat luonteeltaan suosituksia. Liiketapalautakunta ei voi siten kieltää markkinointitoimenpidettä tai velvoittaa markkinoijaa oikaisutoimenpiteisiin. Pääsääntöisesti lautakunnan ratkaisuja kuitenkin noudatetaan. Muussa tapauksessa riita-asia on vietävä yleiseen tuomioistuimeen käsiteltäväksi tai pyydettävä kieltoa markkinaoikeudelta.

Lautakunnan lausunnot ovat luottamuksellisia, minkä johdosta julkisuuden välttäminen on yksi lautakunnan etu tuomioistuinmenettelyyn verrattuna. Lautakunta voi kuitenkin erityisestä syystä myöntää luvan lausunnon julkistamiseen, esimerkiksi silloin, jos vastapuoli ei ole noudattanut lausuntoa.

Yritys voi lisäksi pyytää lautakunnalta ennakkolausuntoa siitä, onko suunniteltu menettely hyvän liiketavan mukaista. 

Jatta Kalliokoski