17.3.2022

Louhimalla hankitun virtuaalivaluutan verotus

Näihin aikoihin vuodesta on veroilmoitusten tarkistaminen ja mahdollinen korjaaminen ajankohtaista. Monet käyvät nykyään kauppaa virtuaalivaluutoilla ja ostettujen virtuaalivaluuttojen luovutuksiin sovelletaankin luonnollisesti luovutusvoittosääntelyä. Virtuaalivaluuttaa voidaan kuitenkin hankkia myös louhimalla ja tällöin hankitun tulon verotus eroaa olennaisesti normaalista kaupankäynnin verotuksesta.

Louhinnalla ansaittu tulo ei ole varallisuuden kerryttämää tuloa, joten tällainen tulo on tuloverolain nojalla ansiotuloa. Käytännössä yleisin vaihtoehto on se, että virtuaalivaluutalla on jokin voimassa oleva arvo. Tällöin louhinnasta saatu tulo realisoituu louhijan tuloksi silloin, kun louhija saa virtuaalivaluutan hallintaansa. Verohallinnon ohjeen mukaan louhija voi kuitenkin pääsäännöstä poiketen laskea louhinnasta saamansa tulon määrän päiväkohtaisesti tai vaihtoehtoisesti myös kuukausikohtaisesti käyttäen kyseisen kertymisajan mukaista keskikurssia.

Kun louhimalla ansaittu bruttotulo on saatu, on louhintatulosta mahdollista vähentää tulonhankkimismenot. Käytännössä louhinnalla ansaittuun tuloon kohdistuvia kuluja ovat esimerkiksi louhintaan kulunut sähkö sekä louhintaa varten hankitut laitteet. Verottaja on ohjeistanut louhintaa varten hankittujen laitteiden vähentämisestä ohjeessaan. Laitteen hankintahinta voidaan vähentää portaittain louhintatuloista sen mukaan, että kuinka paljon kyseistä laitetta on käytetty louhintaan ja kuinka paljon muuhun tarkoitukseen. Louhijan on annettava tästä käytöstä näyttö verottajalle verottajan tätä pyytäessä ja kalliit laitteet vähennetään verotuksessa poistoina. Myös lisääntyneen sähkönkulutuksen voi vähentää tulonhankkimiskuluina, mutta lisääntynyt kulutus tulee yhtä lailla voida osoittaa, joka saattaa itsessään osoittautua hankalaksi. Hyvä keino saattaisi olla esimerkiksi louhintaa edeltävän ajan laskujen vertailu louhinnan ajalta maksettuihin laskuihin.

Joskus louhimalla saadaan hankittua esimerkiksi sellaista uutta virtuaalivaluuttaa, jolla ei ole saantohetkellä käypää arvoa. Tällöin virtuaalivaluutan arvostus on mahdotonta. Koska tällaisen uuden tai saantohetkellä arvottoman virtuaalivaluutan hankintahinta on 0 euroa ei se ole louhijalle ansiotuloa. Tällaisen virtuaalivaluutan verotus tapahtuu esimerkiksi silloin, kun se myydään. Tällöin luovutushinnasta vähennetään hankintameno-olettama. Sähkönkulutusta ei tässä tapauksessa voi vähentää, sillä se kohdistuu juuri ansiotulon hankkimiseen eikä pääomatulon hankkimiseen.

Santeri Aaltonen