8.12.2015

Luovutustappioiden vähennyskelpoisuus laajenee

Eduskunta on marraskuun lopulla hyväksynyt luovutustappioiden vähennysoikeuden laajentamista koskevan hallituksen esityksen. Muutos tulee voimaan vuoden 2016 alusta lukien.

Omaisuuden myynnistä syntyneet tappiot eli luovutustappiot ovat aiemmin olleet vähennyskelpoisia ainoastaan omaisuuden luovutuksesta saaduista voitoista. Jos siis olet myynyt omaisuutta tappiolla, olet saanut vähentää tällaisen tappion ainoastaan luovutusvoitoista. Jos sinulle ei ole syntynyt luovutusvoittoja, on luovutustappio ollut mahdollista vähentää viitenä seuraavana vuotena, mutta ainoastaan, mikäli sinulle on syntynyt tuona aikana luovutusvoittoja. Vaikka samaan aikaan sinulle olisi syntynyt verotettavaa pääomatuloa, ei luovutustappioita ole voinut vähentää.

Eduskunnan nyt hyväksymän muutoksen myötä vuonna 2016 ja sen jälkeen syntyviä luovutustappioita voi vähentää myös muista pääomatuloista kuin luovutusvoitoista. Tätä aiempiin tappioihin sovelletaan vanhaa sääntelyä. Luovutustappiot vähennetään edelleen ensisijaisesti luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaan kuin voittoa kertyy. Jos luovutusvoittoja ei ole tai ne eivät riitä koko luovutustappion vähentämiseen, voitoista vähentämättä jäänyt osuus vähennetään muista pääomatuloista. Jos tappiota ei saa vähennettyä muistakaan pääomatuloista, vahvistetaan vähentämättä jääneestä osuudesta verovuoden luovutustappio, joka on vähennyskelpoinen viitenä seuraavan vuotena luovutusvoitoista ja muista pääomatuloista samalla tavalla kuin verovuoden tappio. Tappiot vähennetään edelleen siinä järjestyksessä, jossa ne ovat syntyneet.

Luovutustappioita ei jatkossakaan oteta huomioon pääomatulojen alijäämää vahvistettaessa. Tappioiden perusteella ei siten myönnetä ansiotulojen verosta tehtävää alijäämähyvitystä.

Luovutustappioiden vähennyskelpoisuuden laajennus koskee ainoastaan luonnollisten henkilöiden ja kotimaisten kuolinpesien verotusta.

 

Iiro Hollmén

osakas, asianajaja