9.10.2018

Luulitko maksaneesi laskusi ajoissa?

Luulitko maksaneesi laskusi ajoissa?

Yrittäjä! Luulitko maksaneesi laskusi ajoissa, jos maksoit sen eräpäivänä? Väärin! On mahdollista, että olet maksanut sen liian myöhään, jolloin laskuttajalla on oikeus saada laskun pääomalle viivästyskorkoa ja 40 euron suuruinen vakiokorvaus perintäkuluista. Mistä oikein on kysymys?

Yritysten välisessä maksuliikenteessä noudatetaan lakia kaupallisten sopimusten maksuehdoista (30/2013) (maksuehtolaki), joka taas perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2011/7/EU kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (maksuviivästysdirektiivi). Maksuehtolain 1 §:n mukaan lakia sovelletaan maksuihin, jotka elinkeinonharjoittajan tai hankintayksikön on suoritettava elinkeinonharjoittajalle vastikkeena tavarasta tai palvelusta. Näin ollen käytännössä kaikki elinkeinonharjoittajien välinen maksuliikenne kuuluu tämän lain soveltamisalaan.

Saatavien perinnästä annetun lain 10 e §:n mukaan jos maksuehtolain 1 §:ssä tarkoitettu maksu on viivästynyt siten, että velkojalla on oikeus viivästyskorkoon, velkojalla on oikeus saada velalliselta 40 euroa vakiokorvauksena perintäkuluista. Oikeus viivästyskorkoon taas syntyy, mikäli velallisen maksu on myöhästynyt eräpäivästä.

Milloin maksu sitten on myöhässä eräpäivästä? Sekä maksuviivästysdirektiivin että maksuehtolain hallituksen esityksen (HE 57/2012 vp) mukaan maksajan vastuulla on huolehtia siitä, että maksun määrä on velkojan käytettävissä eräpäivänä. Tämä taas perustuu Euroopan Unionin tuomioistuimen ratkaisuun vuodelta 2006 (C‑306/06 01051 Telecom GmbH vs. Deutsche Telekom AG), jonka mukaan ”viivästyskorkojen vaatimisen kannalta velallisen maksun katsotaan olevan viivästynyt, jos velkoja ei ole saanut erääntynyttä määrää eräpäivänä käyttöönsä. Pankkisiirtona suoritetun maksun tapauksessa ainoastaan erääntyneen määrän kirjaaminen velkojan tilille on tapahtuma, jonka perusteella tällä voi olla mainittu määrä käytettävissään”.

Vastaus kysymykseen on siis selvä: maksu on viivästynyt, mikäli maksetut varat eivät ole velkojan tilillä eräpäivänä.

Tämä taas aiheuttaa ongelmia erityisesti siinä tapauksessa, että maksu suoritetaan eräpäivänä oman pankin tililtä, jolloin varat lähtevät tililtä eräpäivänä, mutta tilittyvät velkojan toisessa pankissa olevalle tilille vasta seuraavana päivänä pankkien maksuliikenteessä olevasta viiveestä johtuen. Tässä tapauksessa maksu on automaattisesti ja auttamatta myöhässä.

Maksuehtolain 8 §:n mukaan osapuolet eivät voi pääsääntöisesti edes sopimuksella sopia, että velkojalla ei olisi oikeutta viivästyskorvaukseen taikka vakiokorvaukseen. Laki on tältä osin siis pakottavaa oikeutta.

Näin ollen, mikäli olet maksanut laskusi eräpäivänä, mutta se on velkojan käytettävissä vasta eräpäivää seuraavana päivänä, joudut maksamaan sekä viivästyskorkoa että 40 euron suuruisen vakiokorvauksen. Suosittelen siis maksamaan laskut vähintään eräpäivää edeltävänä päivänä, mikäli maksua ollaan suorittamassa toisen pankin tilille.

Tätä määräystä ei sovelleta kuluttajan suorittamiin maksuihin, vaan kuluttaja voi huoletta maksaa laskut eräpäivänä ilman pelkoa maksun viivästymisestä.

Kimmo Tenhovirta

osakas, asianajaja