4.11.2020

Maksukyvyttömyysolettamasta konkurssissa

Kuten tiedossa on, hallitus muutti korona tilanteen takia toukokuussa 2020 konkurssilakia väliaikaisesti siten, ettei velallista lain voimassaoloaikana oleteta maksukyvyttömäksi, mikäli tämä ei ole maksanut viikon kuluessa konkurssiuhkaisen maksukehotuksen saatuaan velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa. Aiheesta kirjoitti toukokuussa blogissaan esimerkiksi asianajajamme Matti Kökkö (https://www.lrhto.fi/blogi/2020/oliko-konkurssilain-muuttaminen-koronakriisin-takia-tarpeellista-ja-jarkevaa/) pitäen muutosta tarpeettomana.

Lain väliaikainen muuttaminen on tepsinyt ainakin siltä osin, että konkurssien määrä on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna yli kymmenellä prosentilla. Hallituksen esityksessä on esiintuotu aikanaan se, että vain kymmenen prosenttia konkurssihakemuksista on muiden velkojien, kun verohallinnon ja vakuutus- ja rahoitusyhtiöiden tekemiä ja pohdittu sen merkitystä. 

Esimerkiksi Lakimiesliitto on ilmaisut huolensa siitä, että vähäinen konkurssien määrä lykkää vain ongelmaa tuonnemmaksi, kun taas Suomen yrittäjät on kannattanut lain väliaikaista muuttamista ja on esittänyt konkurssilain muuttamista tulevaisuudessa siten, että em. viikon määräaikaa pidennettäisiin kuukaudella tai kahdella.

Tänään tilanne on se, että konkurssilain väliaikaista muuttamista on juuri jatkettu tammikuun 2021 loppuun saakka.  Jäämme seuraaman, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Jussi Ojala