9.4.2020

Malttia velkojat ja velalliset

Maksuvaikeudet ovat nopeasti lisääntyneet, kun talouselämä teki äkkijarrutuksen. Paitsi että tilanne aiheuttaa velalliselle ongelmia, maksujen viivästyminen ja mahdolliset lykkäykset tai velkojen anteeksiannot aiheuttavat myös velkojapuolella ainakin likviditeettiongelmia, mutta mahdollisesti myös suoranaisia pitkäaikaisiakin talousongelmia.

Kun velkojana mietit suhtautumistasi edellä oleviin, käytä malttia. Perintäprosessit ovat hitaita ja, mikäli syyt ovat talouden äkkipysähdyksestä johtuvia, ne eivät parhaimmillaankaan johda hyvään tulokseen. Vapaaehtoinen maksunlykkäys, koroista luopuminen ja yrityssaneerauksen puoltaminen ovat aina parempia vaihtoehtoja kuin se, että yritys tai yrittäjä ajautuvat konkurssiin. Konkurssien jako-osuudet ovat todella pieniä verrattuna esimerkiksi yrityssaneerauksien jako-osuuksiin, joten yrityssaneeraushakemusten puoltaminen yleensä on järkevää ja kannatettavaa. Mikäli toiminta jo ennen talouden äkkijarrutusta on ollut kannattamatonta, ei yrityssaneeraus voi onnistua, mutta mikäli talousvaikeudet johtuvat vain äkkijarrutuksesta, yrityssaneeraus on oivallinen vaihtoehto.

Velallisen asemassa älä heitä liian äkkiä kirvestä kaivoon, vaan yritä sopeutua olemalla aktiivinen velkojiin päin. Velkojat arvostavat oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta, joten älä pistä päätä pensaaseen, vaan kerää voimia ja toimi. Valtion suunnittelemat avustuspaketit ovat pieniä eivätkä tuo muuta kuin ensiavun, mutta toki nekin kannattaa hyödyntää.

Keskinäiset sopimukset, olkootkin sisällöltään huonojakin, johtavat useimmiten, mutta erityisesti tässä tilanteessa aina parhaaseen lopputulokseen. Velkojana kannattaa löysätä siimaa, myöntää lykkäyksiä ja jopa velan anteeksiantoja. Velkomusprosessit ovat sekä hitaita että usein kalliita ja, mikäli niiden lopputulos on se, että velkaa ei maksuvaikeuksista johtuen saada perittyä, vaikka maksuhalukkuutta olisi, koko tehty työ on turhaa. Kohtuullisuutta tavoittelevat sopimukset ovat velkatilanteessa kaikkien osapuolien voitto.

Yritystoiminnan on jatkuttava ja se jatkuu, kunhan maltamme olla kärsivällisiä.

Harri Lukander

asianajaja