20.4.2018

Matkustajan kuluttajansuoja paranee

Matkustajan kuluttajansuoja paranee

Taas on se aika vuodesta, jolloin matkakuume valtaa ihmiset ja moni varailee ulkomaanmatkoja ensi kesäksi ja syksyksi. Itsekin olen viimeiset viikot katsellut sopivia matkakohteita mahdollista tulevaa matkaa varten. Matkustajana on tärkeä tietää oikeutensa sekä ostaessa matkaa että matkustaessa. Nykyinen valmismatkalaki (1079/1994) on jo osittain hieman vanhentunut eikä se vastaa muuttuneita markkinoita, kuten internetissä olevia varausmahdollisuuksia. Valmismatkalaki korvataankin uuden matkapakettidirektiivin  (EU) 2015/2302  myötä, 1.7.2018 voimaan tulevalla lailla matkapalveluyhdistelmistä (901/2017, ”matkapakettilaki”), jonka myötä myös matkustajan kuluttajansuoja paranee.

Matkustajan tilatessa samalle matkalle useamman matkapalvelun, kyseessä on joko matkapaketti tai yhdistetty matkajärjestely. Tällöin matkustajan oikeudet riippuvat siitä, kummasta matkustusmuodosta on kyse.

Matkapaketti

Matkapaketilla tarkoitetaan tilannetta, jossa matkustaja ostaa, tyypillisesti elinkeinonharjoittajan nettisivuilla samaa matkaa tai lomaa varten yhteishintaan vähintään kaksi erityyppistä matkapalvelua. Matkapalvelulla tarkoitetaan esimerkiksi kuljetusta, majoitusta tai auton vuokrausta. Matkapalveluksi katsotaan myös muunlainen matkapalvelu, jos se muodostaa merkittävän osan eli vähintään 25 % matkanarvosta tai se on muuten olennainen osa kuljetus-, majoitus- tai ajoneuvonvuokrauspalveluun yhdistettyä matkapakettia. Esimerkkinä tällaisesta muunlaisesta matkapalvelusta on esimerkiksi matkapakettiin sisältyvä jalkapallopelin pääsylippu, joka muodostaa 25 % matkan arvosta. Kaikki matkapalvelut tulee varata 24 tunnissa siitä, kun ensimmäinen varaus tehtiin.

Matkapaketin osalta matkanjärjestäjä on vastuussa koko matkapaketista, kuten siihen kuuluvista kuljetuksista, majoituksesta sekä muista palveluista. Matkanjärjestäjä ei siis voi siirtää vastuuta matkapaketin kokoamiseen tarvittaville toiselle matkayhtiölle, kuljetus- tai majoitusyhtiölle.

Matkustajalla on suoja matkapaketin ostohetkestä sen päättymiseen asti. Suoja sisältää mm. peruutusoikeuden ja avun ongelmatilanteissa. Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkapakettisopimus milloin tahansa ennen matkan alkamista, eikä matkustajan tarvitse ilmoittaa matkanjärjestäjälle peruuttamisen syitä. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä matkansa peruuttaneelta matkustajalta peruuttamismaksu. Peruuttamismaksua ei voida periä, mikäli matka on peruttu poikkeuksellisten olosuhteiden tai matkanjärjestäjän suorituksessa olevan merkittävä virheen takia. Poikkeuksellisia olosuhteita ovat esimerkiksi sota, luonnonmullitus, lakko tai matkustajan terveydellinen tila. Merkittävä virhe voi olla kyseessä, jos esimerkiksi matkapakettiin kuuluva hotelli on vielä keskeneräinen. Matkustaja saa myös peruuttaa matkan ilman lisämaksuja, jos matkanjärjestäjä muuttaa merkittävästi sopimusta tai korottaa matkapaketin hintaa yli kahdeksan prosenttia.

Ongelmatilanteissa matkanjärjestäjän on ilman aiheetonta viivytystä annettava vaikeuksiin joutuneelle matkustajalle mm. tietoa terveyspalveluista, paikallisviranomaisista ja konsulipalveluista sekä autettava matkustajaa tekemään vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä, järjestettävä matkustajalle mahdollisuus esimerkiksi puhelimen tai sähköpostin käyttämiseen sekä annettava muuta asianmukaista apua.

Yhdistetty matkajärjestely

Kuluttajansuoja ulotetaan uuden lain myötä myös yhdistettyihin matkajärjestelyihin. Yhdistetyllä matkajärjestelyllä tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, jossa matkapalvelunmyyjä avustaa matkustajaa hankkimaan samaa matkaa tai lomaa varten erilaisia lisäpalveluita, kuten lennon tai retken, yhden kerrallaan. Edellytyksenä on, että lisäpalvelut hankitaan erillisillä sopimuksilla muilta matkapalvelujen tarjoajilta, ja matkapalveluiden valinta- ja varausprosessit ovat selkeästi erillisiä. Lisäksi matkajärjestelyn syntymisessä auttaneen matkatoimiston eli ensimmäisen matkapalvelun myyneen on annettava matkustajalle tietoa hänelle kuuluvista oikeuksista. Yhdistetty matkajärjestely syntyy, kun matkustaja valitsee itselleen matkapalvelun ja sitoutuu maksamaan sen, ja vasta tämän jälkeen matkustaja valitsee toisen palvelun. Vaihtoehtoisesti elinkeinonharjoittaja, jonka verkkosivuilla ensimmäinen matkapalvelu on varattu, linkittää varauksen tehneen matkustajan toisen palveluntarjoajan verkkosivuille, ja jälkimmäisen kanssa syntyy sopimus. Myös tällöin pätee matkapakettejakin koskeva matkapalvelun varauksen 24 tunnin -sääntö.

Toisin kuin matkapaketissa, yhdistetyssä matkajärjestelyssä kukin matkapalvelun myynyt yritys vastaa vain omasta palvelustaan. Siten esimerkiksi matkajärjestelyn syntymisessä auttanut matkapalveluiden myyjä ei ole vastuussa muista kuin omaa palveluaan koskevista puutteista.

Muuta

Matkapakettilain mukaan matkustaja voi hakea korvausta myös aineettomasta vahingosta, kuten lomanautinnon menetyksestä. Nykyään matkustajalla on oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen, mikäli matkapalvelu ei vastaa sovittua. Jotta ns. mielipahakorvausta voitaisiin saada, on matkustajan osoitettava matkanjärjestäjän merkittävä virhe, josta matkustaja on kärsinyt. Korvaus on mahdollinen esimerkiksi, kun matkustaja sairastuu matkapakettiin sisältyneen ruoan vuoksi.

Kuluvana keväänä varattuun ensi syksyn matkaan sovelletaan vielä nykyistä valmismatkalakia.

 

Juho Lakkala