23.2.2024

Mikä on osakassopimus?

Osakassopimus on yhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus. Osakassopimuksissa voidaan sopia osakkeenomistajien oikeuksista ja velvollisuuksista. Siinä sovitaan usein muun muassa yhtiön hallinnosta, voitonjaosta ja osakkeiden luopumiseen liittyvistä seikoista. Osakassopimuksille onkin monenlaisia käyttötarkoituksia. Tärkeää osakassopimuksen laadinnassa on muistaa, että se tulee sovittaa yhtiön ja sen osakkeenomistajien tarpeisiin.

Osakassopimusta koskevia säännöksiä ei löydy lainsäädännöstä, joten sen sisällölle ja muodolle ei ole asetettu edellytyksiä. Osakassopimus tulisi kuitenkin tehdä kirjallisesti. Sopimuksen sisältö määritellään tapauskohtaisesti. Se voi sisältää määräyksiä esimerkiksi osakkeenomistajien keskinäisistä suhteista ja yhtiön päätöksenteosta. Osakassopimuksella voidaan tarkentaa yhtiön menettelyyn liittyviä sääntöjä yhtiöjärjestyksen lisäksi. Osakassopimus on luottamuksellinen ja vapaaehtoinen asiakirja, kun taas yhtiöjärjestys on kaikille nähtävissä oleva julkinen ja pakollinen asiakirja.

Osakassopimus voi olla voimassa toistaiseksi tai tietyn määräajan. Mahdollista on myös laatia sopimus vain tiettyä tarkoitusta varten tilapäisesti, esimerkiksi yhtä tiettyä yhtiökokousta tai päätöstä varten. Usein osakassopimukset laaditaan kuitenkin niin, että sopimus kestää sen koko ajan, kun osakassopimuksen osapuolet ovat yhtiön osakkaita.

Osakassopimuksen osapuolet ovat lähtökohtaisesti osakkeenomistajia. Osapuolina voivat olla joko kaikki yhtiön osakkeenomistajat tai vain osa heistä. Sopimuksen osapuoleksi voidaan tietyissä tilanteissa ottaa myös esimerkiksi asianomainen yhtiö tai ulkopuolinen rahoittaja.

Osakassopimuksen tekemiselle ei ole mitään tiettyä aikarajaa. Sen voi tehdä siinä vaiheessa, kun perustetaan yhtiötä tai vasta myöhemmin jo toiminnassa olevissa yhtiöissä. Vaikka osakassopimus on vapaaehtoinen, on se silti usein hyödyllinen. Osakeyhtiölaki säätelee jo valmiiksi osakkeenomistajien oikeuksista perustasolla, mutta osakassopimuksessa voidaan tarkentaa osakkeenomistajien asemaa.

Mikäli sinulla on kysyttävää osakassopimukseen tai sen laadintaan liittyen, asiantuntijamme auttavat mielellään asiassa.