6.2.2024

Miksi avainhenkilöt kannattaa ottaa yhtiön pienomistajiksi?

Avainhenkilöiden sitouttaminen pienellä omistuksella on koettu erittäin onnistuneeksi tavaksi sitouttaa hyviä työntekijöitä. Se on keino, jolla avaintyöntekijä itse pääsee vaikuttamaan yhtiön arvoon ja siten hyötymään siitä myös taloudellisesti erityisesti pidemmällä tähtäimellä.

Hyviä työntekijöitä voidaan palkita monella tavalla esimerkiksi bonuksilla, eläkevakuutuseduilla tai hyvällä urakierrolla sellaisissa työpaikoissa, joissa tällainen on mahdollista. Kun hyvä työntekijä halutaan sitouttaa yritykseen pidemmäksikin aikaa, on erinomainen keino siihen tehdä hänestä pienosakas. Osakkuudella koetaan olevan paitsi taloudellista merkitystä, myös merkittävä statusarvo. Tuolloin voi kutsua itseään osakkaaksi ko. yrityksessä, millä saattaa asiakasneuvotteluissa tms. tilanteissa olla merkitystä. Kun yhtiö tuottaa tulosta, jaetaan sitä yleensä kaikille osakkaille mukaan lukien pienosakkaat, ja erityisen suuri arvo on osakkeen arvonnousulla, joka realisoidaan esimerkiksi siinä vaiheessa, kun yritystä myydään kokonaisuutena tai osittain. Voi myös käydä niin, että pienosakkaasta sittemmin tuleekin pääosakas, jolloin pienosakkuus on ensimmäinen askel yrittäjyyteen. Tuottoarvoa voidaan korostaa esimerkiksi osakesarjoilla, joissa pienosakkaalle voidaan suunnata suurempi tuotto. Pääosakkaat voivat pitää hallintaoikeudet itsellään pienosakkaan osallistumatta hallintoon, varsinkin jos osakas ei osoita siihen kiinnostusta. Se, että tuntee olevansa osakas, sitoo henkilöä kyseiseen yhtiöön, viimeistään tuolloin puhutaan työyhteisöstä sanalla ”me”.

Osakkaaksi ottaminen edellyttää ehdottomasti osakassopimuksen laatimista, missä pienosakaskin sitoutuu toimimaan etukäteen sovitulla tavalla. Tuolloin pitää muistaa, että pienosakkaalta ei pidä odottaa kuitenkaan samanlaista sitoutumista yhtiöön kuin pääosakkailta ja sen pitää myös näkyä osakassopimuksessa. Joskus on tapahtunut niin, että osakassopimuksen ehtoihin ei ole haluttu tai uskallettu sitoutua, tuolloin osakkuus ei välttämättä ole oikea tapa palkita ja sitouttaa, vaan tuolloin tulee ottaa käyttää muunlaisia keinoja. Kun ajatellaan yrittäjyyttä pidemmällä tähtäimellä, yrittäjähenkiset työntekijät yleensä helposti sitoutuvat osakassopimuksiin.

Harri Lukander

asianajaja