9.5.2018

Milloin osakkaan mökkeilystä tulee veronalaista?

Milloin osakkaan mökkeilystä tulee veronalaista?

Yhtiöllä voi olla omistuksessaan vapaa-ajan asuntoja, joita myös sen osakkailla on mahdollisuus käyttää. Loma-asunnon käyttämisessä on kuitenkin kääntöpuolensa, jota ei välttämättä tule pohtineeksi rentouttavasta mökkeilystä haaveillessaan. Osakkaiden tulisikin olla tietoisia siitä, että virkistävästä lomasta yhtiön omistamalla loma-asunnolla voi muodostua osakkaalle veronalaista tuloa.

Mikäli osakas viettää esimerkiksi hiihtolomaviikkonsa yhtiön omistamalla mökillä korvauksetta tai olennaisesti käypää vuokraa alempaan hintaan, katsotaan tällainen etu peitellyksi osingoksi. Tässä tapauksessa peitellyllä osingolla tarkoitetaan osakkaan yhtiöltä saamaa rahanarvoista etuutta, joka näyttäytyy olennaisesti poikkeavana hinnoitteluna tai jopa vastikkeetta saatavana etuna.

Etuuden katsotaan muodostuvan osakkaan veronalaiseksi tuloksi käyvän hinnan ja käytetyn hinnan erotuksen osalta. Käypänä hintana pidetään vuokraa, jota olisi käytetty toisistaan riippumattomien osapuolten välillä. Nämä tilanteet osakkaan tulisikin kohdata ”kuinka suurta vuokraa naapurin Maija mökkiviikostaan maksaisi” -mentaliteetilla.

Tilanne mutkistuu hieman, kun yhtiön omistama vapaa-ajan asunto on lähes kokonaan osakkaan käytössä. Tällöin nimittäin vapaa-ajan asunnon katsotaan olevan varattuna osakkaan käyttöön myös silloin, kun asunto ammottaa tyhjyyttään. Silloin käypä vuokrataso määritellään vuosivuokran perusteella ja osakas onkin yllättäen verovelvollinen myös tyhjästä loma-asunnosta. Kuitenkin, vapaa-ajan asunnon käytön jakaantuessa sekä osakkaan yksityiskäyttöön että yhtiön tulonhankkimistoimintaan, jakaantuu myös vapaa-ajan asunnon tyhjillään oloaika todellisten käyttöaikojen suhteessa, jos muuta selvitystä ei ole.

Verohallinnon peiteltyä osinkoa koskevasta 4.5.2018 päivitetystä ohjeesta saadaan uusia täsmennyksiä tilanteisiin, joissa vapaa-ajan asunto on osakkaan käytön ohella myös yhtiön harjoittaman vuokraustoiminnan käytössä ja käytettävissä. Osakkaalla on nimittäin mahdollisuus osoittaa loma-asunnon olevan yhtiön vuokraustoiminnan käytössä silloinkin, kun se on tyhjillään. Tällöin tulee esittää riittävää selvitystä aktiivisesta vuokrauskäytöstä ja vuokrauksen markkinoinnista. Aktiivisuudesta indikoi muun muassa toiminnan jatkuvuus ja laajuus. Markkinointi ammattimaisen välittäjän kautta tämän varausjärjestelmää käyttäen taikka muulla riittävän näkyvyyden omaavalla tavalla on osoitus aktiivisesta vuokrauksen markkinoinnista. Loma-asunnon vuokraamista kannattaa tämän ohjeen perusteella markkinoida siten riittävän näkyvästi, jotta vältyttäisiin verovelvollisuudelta siltä osin, kun osakas ei asuntoa tosiasiassa käytä.

Osakas voi siis vailla verohuolen häivää viettää yhtiön omistamissa loma-asunnoissa aikaa jatkossakin, kunhan muistaa maksaa käytöstään käypää vuokraa ja lisäksi pitää huolen, että loma-asunnon mahdollinen vuokraustoiminta on aktiivista ja sitä markkinoidaan riittävästi.

Krista Siro

osakas, asianajaja