17.10.2018

Mitä eroa on polkupyörällä, kristallivaasilla ja Rolexilla?

Mitä eroa on polkupyörällä, kristallivaasilla ja Rolexilla?

Vastaus: kristallivaasi ja polkupyörä ovat kohtuullisia merkkipäivälahjoja, mutta Rolex ei. Tällaisen päätelmän voi tehdä Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksestä KHO 2018:131.

Tapauksessa yhtiön hallituksen puheenjohtaja oli jäänyt eläkkeelle. Hän oli tällöin saanut yhtiöltä lahjaksi 12.920 euron arvoisen Rolex-merkkisen rannekellon pitkäaikaisesta hallitustyöskentelystään. Verohallinto oli verotarkastuksen yhteydessä havainnut tämän lahjan ja katsonut sen arvon kokonaisuudessaan saajansa ansiotuloksi.

Yhtiössä oli laadittu sisäinen ohje merkkipäivälahjoista. Ohjeen mukaan eläkkeelle jäämisen yhteydessä työntekijöitä muistettiin yleensä taulutelevisiolla, kannettavalla tietokoneella, polkupyörällä tai kristallivaasilla. Eläköityneelle hallituksen puheenjohtajalle oli kuitenkin annettu Rolex. Tätä kelloa ei pidetty verotuksessa tavanomaisena ja kohtuullisena merkkipäivälahjana, joten sellaisen saamisesta olisi pitänyt maksaa tuloverot.

Hyvä. Nyt siis on oikein vuosikirjaratkaisulla linjattu, että 12.920 euron arvoinen Rolex-merkkinen rannekello on kohtuuton lahja ja sellaista ei kannata antaa, jos ei halua aiheuttaa veroseuraamuksia. Täyttä varmuutta ratkaisun perusteella asiasta ei saa, mutta todennäköisesti on turvallista pidättäytyä kannettavissa tietokoneissa, kristallivaaseissa ja polkupyörissä, kun merkkipäivälahjoja valitaan.

Joku saattaa miettiä sitäkin, miksi tällaiseen Rolex-kannanottoon on kannattanut uhrata usean vuoden oikeusprosessi ja monen oppineen aikaa.  Ratkaisun varsinainen ydin ei ollutkaan kannanotto Rolexin kohtuuttomuudesta, vaan ratkaisussa määriteltiin sellainen laajemminkin käyttökelpoinen oikeusohje, että veronalaiseksi tuloksi ei tällaisessa tilanteessa tule lukea koko lahjan arvoa, vaan ainoastaan se osuus, jolla lahjan arvo ylittää tavanomaiseksi ja kohtuulliseksi katsottavan lahjan arvon.

No entä minkä arvoinen lahja eläköityneelle hallituksen puheenjohtajalle olisi tavanomainen ja kohtuullinen? Tähän kysymykseen KHO ei ottanut kantaa, vaan se palautti asian Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi. Seuraavaksi siis joku Verohallinnossa pääse pohtimaan, minkä hintainen kristallivaasi tai polkupyörä on kohtuullinen.

Iiro Hollmén

osakas, asianajaja