13.2.2019

Mitä EU-tavaramerkeille tapahtuu brexitin myötä?

Brexitin toteuttamistapa ja kokonaisvaltaiset vaikutukset ovat vielä täysin hämärän peitossa. Sen sijaan eri irtautumisvaihtoehtojen merkitys EU-tavaramerkeille on jo pitkälti tiedossa, vaikka mukaan mahtuukin vielä paljon spekulaatiota ennen eron virallista voimaantuloa. EU-tavaramerkki antaa yhden rekisteröintihakemuksen myötä tavaramerkkisuojan koko EU:n alueella. Helppoutensa ja maantieteellisen laajuutensa vuoksi se onkin erittäin suosittu keino hankkia suojaa tavaramerkeille. Ero EU:sta tarkoittaa väistämättä myös EU-tavaramerkkien raukeamista, joten käytännössä brexitin vaikutukset ulottuvat lukuisiin eri tavaramerkkeihin.

Jos Iso-Britannia loppujen lopuksi päättääkin hyväksyä erosopimuksen, jatkuu tavaramerkkien suoja EU-tavaramerkkien raukeamisesta huolimatta automaattisesti ja katkoitta. Sopimuksen mukaan Iso-Britannia sitoutuu muuntamaan EU-tavaramerkin kansalliseksi tavaramerkiksi ilman tavaramerkin omistajan erillisiä toimenpiteitä. Erosopimuksen hyväksyminen takaisi myös sen, että tavaramerkin omistajalle ei aiheudu minkäänlaisia lisäkustannuksia.

Syyskuussa 2018 Iso-Britannia antoi lausunnon siitä, mitä sopimukseton brexit tarkoittaisi EU-tavaramerkkien kannalta. Kuten arvata saattaa, olisi sopimukseton brexit epämieluisampi vaihtoehto myös tästä näkökulmasta tarkasteltuna. Sopimuksettoman brexitin myötä jo rekisteröidyt EU-tavaramerkit muunnetaan kansallisiksi tavaramerkeiksi ja niiden suoja jatkuu kuitenkin entiseen malliinsa. Sen sijaan hakemusvaiheessa olevien EU-tavaramerkkien suojaamisprosessi ei jatku automaattisesti, vaan merkin omistajalla on erosta alkaen yhdeksän kuukautta aikaa pyytää tavaramerkin suojaamista kansallisesti Isossa-Britanniassa. Mikäli tavaramerkin omistaja noudattaa määräaikaa, säilyy tavaramerkillä etusija muihin tavaramerkkeihin nähden. Tavaramerkin omistajalle aiheutuvista kustannuksista ei ole vielä minkäänlaista varmuutta sopimuksettomassa brexitissä. Lausunnossa puhutaan ainoastaan ”minimaalisista hallinnollisista toimenpiteistä”, mutta lienee kuitenkin perusteltua olettaa näiden olevan maksullisia.

Vaikka tavaramerkki nauttisikin suojaa Isossa-Britanniassa vielä brexitin jälkeen, on hyvä kuitenkin pitää mielessä saarivaltion tulevaisuudessa muuttuva lainsäädäntö. EU:n jäsenmaiden on noudatettava tavaramerkkidirektiiviä, joka takaa enemmän tai vähemmän yhtenäisen tavaramerkkilainsäädännön kaikissa jäsenmaissa. Toistaiseksi on vielä mahdotonta tietää, minkälaisen suunnan Iso-Britannian tavaramerkkilainsäädäntö ottaa EU-eron jälkeen.

Brexit tuo tullessaan varmasti paljon ennakoimattomia seurauksia, mutta EU-tavaramerkkien osalta Iso-Britannian EU-eroon kannattaa jo alkaa varautumaan. Yritysten olisikin ensiarvoisen tärkeää pohtia juuri nyt sitä, missä laajuudessa nykyiset tavaramerkit on suojattu ja kuinka tärkeänä niiden suojaamista Isossa-Britanniassa pidetään.

Maria Lehto