13.5.2024

Mitä tarkoitetaan Due Diligence-tarkastuksella?

Yksi yrityskauppojen yhteydessä hyvin usein esiintyvä termi on Due Diligence eli yleisemmin, DD. Monelle yritykselle DD:n sisältö ja tarkoitus on kuitenkin epäselvää. Minkä takia DD:tä sitten tehdään ja miksi sitä pidetään niin tärkeänä?

Suomeksi Due Diligence tarkoittaa käytännössä kaupan kohteen liiketoiminnan kattavaa, huolellista läpikäyntiä ennen varsinaista ostoa. Tämä pitää nimensä mukaisesti sisällään kaikki selvitykset, jotka katsotaan tarpeelliseksi. Yrityskauppa on usein pitkä ja haastava prosessi, jossa asiat on tehtävä huolellisesti alusta alkaen. Neuvotteluvaiheessa kaikki osapuolet haluavat varmasti kattavat tiedot kaupan kohteesta, jotta voidaan ylipäätään saavuttaa konsensus muun muassa kaupan ehdoista ja hinnasta. Kattavalla selvityksellä voidaan saada selville kauppaan liittyvät mahdolliset esteet ja riskit, ja näin saavuttaa kaikkia osapuolia tyydyttävä lopputulos. DD palveleekin sekä ostajan selonottovelvollisuutta että myyjän tiedonantovelvollisuutta. DD-tarkastuksessa saadut tiedot vaikuttavatkin usein sekä kaupan lopulliseen hintaan että täytäntöönpanoon.

Useimmiten DD-tarkastus kannattaa aloittaa vasta sen jälkeen, kun osapuolten kesken on ensin laadittu salassapitosopimus. DD edellyttää lähes poikkeuksetta yrityksen luottamuksellisiin tietoihin perehtymistä. Salassapitosopimuksen avulla yritys on turvassa tietojen vuotamiselta siinäkin tilanteessa, että yrityskauppaneuvottelut eivät etene pidemmälle.

DD-tarkastus voidaan toteuttaa monella tapaa ja kohdistaa tarkastettavan yrityksen moniin eri toiminta-alueisiin. Tarkastus voi kohdistua esimerkiksi yrityksen taloudellisiin, oikeudellisiin tai vaikkapa verotuksellisiin seikkoihin, taikka kaikkiin yhtä aikaa. Fokuksena voi olla myös yrityksen työntekijät, rakenteet, sopimukset tai immateriaalioikeudet. Käytännössä tämä on vapaasti toimeksiantajan päätettävissä, että mihin kohteisiin halutaan kiinnittää erityistä huomiota. DD-tarkastusten sisällöt vaihtelevatkin juuri siksi merkittävästi, sillä asia riippuu lähes täysin osapuolten intresseistä. Tavanomaista on myös, että esimerkiksi kohdeyrityksen johtoa haastatellaan.

Yleensä DD-tarkastuksen pyytää ostajapuoli, sillä ostajan intresseissä on luonnollisesti tietää, mitä kaikkea on ostamassa. Myös myyjä voi oma-aloitteisesti teettää DD:n, esimerkiksi yrityksensä arvon määrittämistä varten. Myyjän tiedonantovelvollisuuden vuoksi on myös tärkeää tietää, mitä tarkalleen ollaan myymässä ja mikä olisi kilpailukykyinen hinta. Oli DD kumman tahansa teettämä, on yleistä, että tehtävään palkataan ulkopuolinen asiantuntija, tarkastuksen objektiivisuuden turvaamiseksi. Koska myyjän intresseissä on luonnollisesti kaupan hinnan maksimointi, ja ostajan fokus taas kaupan hinta-laatu-suhteessa, antaa objektiivisesti tehty selvitys luotettavimmat tiedot.

Vedenpitävän DD-tarkastuksen tavoitteena on, että sekä myyjä että ostaja voivat varmistua siitä, ettei kaupan teon jälkeen ilmene ikäviä yllätyksiä. DD-tarkastuksen aikana saattaa myös ilmetä, mitä kaikkea ei ole selvinnyt tai mitä asiakirjoja tarvitaan vielä. Näin ollen DD prosessi voi siis kohteesta riippuen olla hyvinkin pitkäkestoinen. Kohdeyrityksen koosta riippuen pelkästään tarvittavien materiaalien kerääminen voi olla aikaa vievää. Toisaalta intressitkin ovat usein niin suuria, että onkin erittäin tärkeää tehdä selvitys huolella. Ehdoista riippuen on nimittäin mahdollista, että ostaja ei voi enää vedota virheeseen.

Heräsikö aiheesta kysyttävää? Toimistomme yritysjuridiikan asiantuntijat neuvovat asiassa mielellään.  

Willie Zhang

trainee