24.3.2016

Muistutus kirjallisen sopimisen merkityksestä

Turun hovioikeus antoi edellispäivänä 22.3. tuomion (vailla lainvoimaa) mm. urakkasopimuksessa sovittua viivästyssakkoa koskevassa asiassa.

Kuluttajat Aatos ja Bertta olivat sopineet urakoitsijan kanssa omakotitalon rakentamisesta. Talon materiaalit, rakenteet ja suunnitelmat tilattiin pientalovalmistajalta ja urakoitsijan tehtäväksi jäi talon rakentaminen. Urakoitsija luovutti talon muuttovalmiina Aatokselle ja Bertalle viivästyen kuitenkin urakkasopimuksessa sovitusta luovutusajankohdasta.

Osapuolet olivat erikseen sopineet urakkasopimuksessaan viivästyssakosta ja viitanneet sopimuksessaan rakennusalalla yleisesti käytettyihin YSE-sopimusehtoihin. Taloprojekti ei sujunut aivan suunnitelmien mukaan ja osapuolet riitautuivat monenkin seikan osalta. Hovioikeuskäsittelyssä puitiin muiden asioiden ohella Aatoksen ja Bertan oikeutta sopimuksessa sovittuun viivästyssakkoon.

Tapauksessa oli näet käynyt niin, että osapuolien asioidessa yhdessä laattakauppiaalla, oli pariskunnalle ilmoitettu, että korvauksena viivästyksestä voivat he valita taloonsa, mitkä tahansa haluamansa laatat. Epäselvyyttä ei ilmeisesti vallinnut siitä, etteivätkö Aatos ja Bertta olisivat valinneet hieman kalliimpia laattoja kehotuksen seurauksena, vaan siitä mitä osapuolet olivat sopineet laattojen merkityksestä.

Lopputuloksena hovioikeus katsoi YSE-ehtojen määrätessä sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestyksessä ensisijaisesti noudatettavan kaupallisia asiakirjoja eli osapuolten välistä sopimusta, että Aatos ja Bertta olivat oikeutettuja viivästyssakkoon. Urakoitsija ei kyennyt näyttämään, että asiassa olisi erikseen sovittu tai dokumentoitu muutosta urakkasopimuksessa määritetyn viivästyssakon suoritustapaan rahan sijasta laattoina.

Näin urakoitsija kärsi asiassa kaksinkertaisen vahingon viivästymisestään joutuessaan maksumieheksi sekä kalliimpien laattojen että viivästyssakon osalta. Kalliimmista laatoista urakoitsija tuskin enää hyvitystä saa. Tämäkin skenaario olisi helposti pystytty välttämään kirjoittamalla asia oikein muotoiltuna paperille. Juridiikassa miltei poikkeuksetta pätee sääntö, että hyvällä valmistelulla säästetään tulevaisuudessa pitkä penni.   

Lyhyen juridiikan oppitunnin lisäksi haluamme toivottaa kaikille oikein hyvää ja aurinkoista pääsiäistä!

Panu Vasama