22.12.2015

Oikein hyvää kaikille!

On taas se aika. Toivotuksia sinkoilee sinne tänne. Mikä avuksi?

Asianajajat ja lakimiehethän ovat tunnettuja pyrkimyksestään pysyä toiminnassaan ja ennen kaikkea lausunnoissaan aina objektiivisina ja neutraaleina, tilanteessa kuin tilanteessa. Vuoden loppu ja varsinkin uskonnolliset juhlat kuten Joulu asettavat näihin pyrkimyksiin liittyen oivan haasteen. Miten juristi tilanteesta selviää. Miten muutenkaan, kuin hieman muuttamalla ja suomentamalla interwebin syövereistä löytyvää suhteellisen diskriminoimatonta toivotusta!

Pyydän, että hyväksyt mihinkään uskomusjärjestelmään rajoittumattoman ympäristöystävällisen, sosiaalisen vastuunsa kantavan, stressittömän, addiktoimattoman, sukupuolineutraalin, poliittisesti sitoutumattoman, valitsemaasi uskonnollista vakaumusta, tai valintaasi elää ilman uskonnollista vakaumusta kunnioittavan toivotukseni viettää valitsemasi mukaisen uskonnon tai uskonnottomuuden sekä haluamiesi tapojen sekä käytäntöjen mukaisesti ja nautinnollisesti kaikki loppuvuoden mahdolliset lakisääteiset vapaapäivät. Toivotukseni ei ole suunnattu vain niille, joilla on vapaapäivä, vaan se koskee täysin tasapuolisesti ja väheksymättä myös niitä, joilla ei heidän nykyisen tilanteensa vuoksi ole henkistä tai fyysistä läsnäoloa vaativaa toimenkuvaa, ja joilla ei sen vuoksi myöskään voida ainakaan erään vallitsevan, mutta kuitenkin täysin muiden määritelmien kanssa tasavertaisen, määritelmän mukaan katsoa olevan vapaapäiviä.

Toivon myös kaikille taloudellisesti menestyksekästä, henkilökohtaisiin tavoitteisiisi suhteutettuna vähintään tyydyttävää sekä lääketieteellisesti ongelmatonta alkavaa ajanjaksoa – jota joissakin kulttuureissa kutsutaan vuodeksi, siten kuin vuosi gregoriaanisessa kalenterissa määritellään, mitenkään väheksymättä mitään muitakaan kalentereita tai kalenterittomuutta liittyen tai liittymättä muihin kulttuureihin, joiden kaikkien yhtäläiseksi ansioksi kullakin alueella vallitsevan kulttuurin ohella voidaan lukea ihmiskunnan menestys, kuitenkaan vihjailematta ihmiskuntamme olevan yhtään parempi tai menestyneempi kuin muutkaan kunnat tunnetuissa tai tuntemattomissa osissa maailmankaikkeutta – sekä tuon ajanjakson alkamiseen liittyvää hetkeä. Myös tämä toivotus on tehty täysin riippumatta sen antajan tai vastaanottajan sukupuolesta, syntyperästä, ominaisuuksista, kyvystä käyttää pilkkua tai välttää kirjoitusvirheitä, iästä, fyysisistä tai henkisistä kyvyistä, uskomuksista, ajatuksista, tai yhtään mistään, mikä voisi mitenkään liittyä yhtään mihinkään minkäänlaista asiaa tai olentoa millään tavalla määrittävään seikkaan.

Toivotukseni hyväksyminen ei synnytä minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa velvoitetta vastaanottajalleen tai antajalleen. Molemmat toivotukseni on tarkoitettu vilpittömin mielin tulkittavaksi suoraan vailla minkäänlaista sarkastista tai muutakaan tulkintaa, kuitenkaan millään tavalla ottamatta minkäänlaista negatiivista, neutraalia tai positiivisesti kantaa sarkasmiin tai sarkastisesti kommunikoiviin ihmisiin, tai mihinkään muuhunkaan, riippumatta siitä, voisiko seikalla olla merkitystä kulloinkin käsittelyssä olevassa kontekstissa.

Toisin sanoen, oikein hyvää kaikkea ihan kaikille, paitsi niille, joita hyvä saattaa jotenkin loukata tai jotenkin muuten kuormittaa.

Alkuperäisen englanninkielisen version toivotuksesta löydät Urban dictionarystä: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Non-denominational%20holiday%20wishes