12.11.2015

Oikeuden lyhyt oppimäärä

Näin loppuvaiheen oikeustieteen opiskelijana joudun lakimiesharjoittelijan käytännön tehtävien lisäksi pohtimaan etenkin loppututkielmani laatimisessa paljon myös sitä, mitä oikeustiede teoriassa on ja miten se linkittyy käytännön työelämään. Asiansa osaava juristi yhdistää nämä kaksi puolta ja muodostaa mahdollisimman käyttökelpoisen ja juridisesti oikean oikeudellisen ratkaisun.

Oikeudellinen ratkaisu koostuu normeista ja faktoista, joiden pohjalta tehdään oikeudellinen johtopäätös. Johtopäätöksiä voi tilanteesta riippuen olla paljon erilaisia, mutta joustavalla ja hieman pelisilmää vaativalla tarkastelutavalla päästään mahdollisimman lähelle toivottavaa lopputulosta, missä normit ja faktat muodostavat halutun ja juridisesti toteutettavan kokonaisuuden.

Normit ovat oikeuslähteitä, joilla ei tarkoiteta pelkästään yksiselitteisiä lakeja, vaan todelliset normit muodostuvat tulkitsemalla oikeuslähteitä oikeustieteen oppien mukaisesti. Faktoilla tarkoitetaan kunkin tapauksen kannalta niitä seikkoja ja selvityksiä, joilla on merkitystä oikeudellisen ratkaisun kannalta. Normit ja faktat kietoutuvat yhteen, jolloin normien tulkintaan vaikuttaa luonnollisesti faktojen sisältö. Ilman näiden kahden yhteisvaikutusta ja yhdessä soveltamista oikeudellisen ratkaisun sisältö jää tyhjäksi ja perusteettomaksi.

Tätä teoreettista, mutta kuitenkin yksinkertaista ja käytännöllistä yhtälöä me pyrimme oikeustieteessä soveltamaan. Oikeaa tapaa ei täysin voi koulun penkillä oppia, joten oppiminen jatkuu työelämässä eikä tietenkään silloinkaan pääty.

Taitava juristi ei perinteisesti ainoastaan lue lakikirjaa, vaan tulkitsee oikeuslähteitä faktoja vasten. Viime kädessä ainakin asianajotyössä kyse on asiakaspalvelusta, joka edellyttää analyyttista ajattelutapaa hyvän oikeudellisen ratkaisun löytämiseksi asiakkaalle. Hyvänä sääntönä olen opiskelujeni aikana oppinut sen, että aina ei kannata hyväksyä ensimmäisenä mieleen juolahtanutta ratkaisua, vaikka se oikea olisikin, vaan lopputulosta kannattaa aina pohtia eri näkökulmista faktoja ja normeja yhdistäen. 

Panu Vasama