5.6.2019

Oikeusvaltio hallitusohjelmassa

Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelma on mielestäni valtiontalouden kannalta huolestuttava. Sisällöllisesti siinä sen sijaan on paljon hyvää. Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajana olen erityisen tarkkaan lukenut ohjelman oikeusvaltiota ja oikeudenhoitoa koskevat osat.

Oikeusvaltio on tässä hallitusohjelmassa esillä aiempia ohjelmia vahvemmin. Toki ohjelma on kautta aikojen pisin, ja monesta asiasta todetaan vain, että sitä selvitetään. Uskon kuitenkin, että kirjaukset on tehty tosissaan, joten ainakin ongelmat on tunnustettu.

Asianajajaliitto on jo pitkään vaatinut, että perus- ja ihmisoikeuksien merkitystä lainvalmistelussa vahvistetaan. Oli ilo huomata, että hallitusohjelman oikeusvaltio-osuus alkaa juuri tällä asialla.

Jälleen viime talvena julkaistussa kansainvälisessä oikeusvaltiovertailussa Suomi oli kärkinelikössä yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Parantamisen varaa kuitenkin on, erityisesti oikeudenkäyntien keston lyhentämisessä sekä keskituloisten ihmisten ja pk-yritysten oikeudenkäyntikuluriskin pienentämisessä. Nämä asetetaan tavoitteiksi hallitusohjelmassakin. Keinotkin ovat oikeita: tehostetaan digitalisaatiota, palkataan lisää rikostutkijoita, syyttäjiä ja tuomareita sekä selvitetään oikeusturvavakuutuksia ja keskituloisten oikeusapua. Toivottavasti näihin toimiin myös löytyy rahat. Myös sovittelua halutaan entisestään lisätä. Tähän me asianajajat olemme tarjonneet keinoja.

Poliittisen paineen vuoksi viime hallitus heikensi merkittävästi turvapaikanhakijoiden oikeusapua. Paitsi että muutokset olivat oikeusvaltion periaatteiden vastaisia, niillä tehtiin karhunpalvelus koko järjestelmälle: asiantuntevan avustajan puuttuminen alkupuhuttelusta ja valitusvaiheiden palkkioiden perustuminen muuhun kuin työn laatuun ovat osaltaan johtaneet siihen, että suuri osa hylätyistä turvapaikkahakemuksista on valitusasteista palautettu. Nyt nämä virheet korjataan, mikä osaltaan auttaa Suomea varautumaan uusiin turvapaikkahakemuksiin.

Kaikesta en ole hallitusohjelman oikeusvaltio-osion kanssa samaa mieltä. Lautamiesjärjestelmä on tarpeeton jäänne, jonka olisi nyt voinut lakkauttaa. En usko, että mistään uusista lautakunnista on hyötyä ihmisten tai pk-yritysten riita-asioiden ratkaisemisessa.

Tärkeää on, että maamme uusi hallitus panostaa oikeusvaltion kunnioittamiseen koko Euroopassa. Alkava EU-puheenjohtajuuskausi antaa siihen näkyvän mahdollisuuden. Hallitusohjelman perusteella Antti Rinteen hallitus aikoo tämän mahdollisuuden käyttää.

Jarkko Ruohola

osakas, asianajaja