10.12.2021

Oikkarin arkea

Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO:ssa työskenteleviä oikeustieteen opiskelijoita kutsutaan opintojen vaiheesta riippumatta oikkareiksi, vaikka osa meistä onkin jo suorittanut oikeusnotaarin tutkinnon. Toimiston oikkarit avustavat asianajajia ja kokeneita juristeja toimeksiantojen hoitamisessa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa vallitsevan oikeuskäytännön selvittämistä, erinäisten asiakirjaluonnosten laatimista, käännöstehtäviä tai yhteydenpitoa eri viranomaisiin. Joka toinen perjantai yksi oikkareistä pääsee myös kirjoittamaan toimiston blogia ja tällä kertaa päätin käyttää tilaisuuden esitelläkseni toimistossamme työskentelevien oikkareiden arkea.

Harjoittelu Lukander Ruohola HTO:ssa kartuttaa kokemusta vaihtelevien oikeudenalojen parissa ja toimii käytännönläheisenä vastapainona oikeustieteen opinnoille. Vaikka toimisto onkin pääasiassa erikoistunut vaativaan yritysoikeuteen, meiltä löytyy osaajia myös esimerkiksi kiinteistö-, perhe-, perintö- ja rikosoikeuden aloilta. Näin ollen oikkarien on mahdollista päästä vaikuttamaan omien työtehtäviensä sisältöön esittämällä kiinnostuksensa tiettyjä oikeudenaloja kohtaan.

Meillä vastuuta saa ja sitä annetaan. Tärkeintä on uskaltaa tarttua aluksi vaikealtakin tuntuviin työtehtäviin ja nähdä jokainen toimeksianto tilaisuutena oppia jotain uuta. Toimistomme matalan hierarkian ansiosta apu on aina lähellä, korkeintaan viereisen käytävän tai sähköpostiviestin päässä, eikä mieltä askarruttavien kysymysten kanssa tarvitse koskaan jäädä yksin. Useimmiten oikea asenne voittaa puutteet substanssiosaamisessa ja asiat hoituvat parhaiten, kun itseään ei ota liian vakavasti.

Päivittäisten tehtävien hoitaminen vaatii oikkarilta oma-aloitteisuutta, itsenäistä työskentelyotetta sekä kykyä erottaa olennaiset asiat epäolennaisista. Yhteydenpito puhelimitse ja sähköpostitse on päivittäistä, joten oikkarilta edellytetään lisäksi selkeitä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.  Viikottainen työmäärä saattaa määräpäivistä johtuen vaihdella, mutta hyvällä ennakoinnilla ja oman ajankäytön suunnittelulla vaihteluväliä on mahdollista tasata.

Toimiston myönteisessä ja kannustavassa työilmapiirissä oikkari pääsee omaksumaan uusia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan tulevalla juristinuralla. Voin lämpimästi suositella harjoittelujakson suorittamista Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO:ssa jokaiselle sitä harkitsevalle.

Rebecca Turunen