8.10.2019

Osakepääoman pakollisuus poistunut yhtiöitä perustettaessa

Jotta kynnys perustaa osakeyhtiö olisi entistäkin matalampi, on osakepääoman maksamisen pakollisuus poistunut yhtiöitä perustettaessa 1.7.2019 lähtien. Tällä muutoksella on haluttu madaltaa kynnystä osakeyhtiön perustamiseen. Erityisesti asia tulee punnittavaksi toimintaa aloittavien yrittäjien kohdalla, jotka pohtivat, perustavatko aluksi toiminimen ja odottavat sitten toiminnan laajentumista muuttaakseen sen osakeyhtiöksi vai perustavatko suoraan osakeyhtiön.

Paperityö siis vähenee, mikäli osakepääomaa ei perustamisvaiheessa yhtiöön sijoiteta. Tuolloin ei enää tarvita hallituksen vakuutusta siitä, että osakepääoma on maksettu yhtiön tilille. Kätevä uudistus on myös se, että mikäli osakkeista kuitenkin päätettäisiin maksaa, maksu voidaan kokonaisuudessaan merkitä SVOP-rahastoon eli sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Näissä tilanteissa ilmoituksiin on siis liitettävä selvitys maksusta.

Perusilmoituksen hinta ei ole muuttunut, se on sähköisesti tehtynä 275 euroa ja paperisena 380 euroa. Sähköisesti pystyt perustamaan osakeyhtiön vain minimalistisella yhtiöjärjestyksellä ja mikäli haluat siihen vähääkään räätälöintiä, mikä usein on järkevää ja tarkoituksenmukaista, ilmoitus on tehtävä paperisena.

Mikäli päätät perustaa yhtiön ilman osakepääomaa tai SVOP-rahastosijoitus, muista, että oman pääoman negatiivisuus pitää edelleen ilmoittaa kaupparekisteriin normaalisti. Mikäli yhtiössä ei ole lainkaan omaa pääomaa ja yhtiön toiminnan alussa sille tulee kuluja, seuraa näistä henkilökohtainen vastuu, mikäli oman pääoman menettämistä ei ilmoiteta kaupparekisteriin. Tämä on harkinnan paikka, pienistä asioista ei kannata hätääntyä, mutta mikäli odotukset eivät toteudukaan ja tulovirtaa ei ala syntyä, on henkilökohtaisen vastuun riski olemassa. Toiminimen kohdalla tällainen vastuu on joka tapauksessa olemassa, joten tältä osin se ei poikkea siitä. Jos sijoitat yhtiöön rahaa osakepääomaan tai SVOP-rahastoon yhtiötä perustettaessa, antaa se joka tapauksessa pelivaraa alkuun syntyvien kulujen suhteen. Nuo sijoitukset saadaan normaalisti käyttää yhtiön menojen kattamiseen.

Harri Lukander

asianajaja