21.6.2016

Osakesidonnainen tulospalkkaus kannustinkeinona

Mielekäs palkkausjärjestelmä osakeyhtiön toimivan johdon kannustimena on tärkeä osa johtamisjärjestelmää. Perinteisen palkan ja osakkuuden rinnalle on nykyään kiilannut osakesidonnainen eli synteettinen osake- tai optiojärjestely. Tuolloin ei palkita enää lainkaan työstä tai työn tuloksista, vaan ainoa palkkion määräytymiskriteeri on yhtiön osakkeen arvon muutos tietyllä aikavälillä.

Kyse ei ole osakkuudesta eli kaupparekisterimerkintää asiasta ei tehdä. Järjestely perustuu kuvitteellisiin eli synteettisiin osakkeisiin, joiden kurssi seuraa osakkeen käypää arvoa. Työntekijälle maksetaan tietyn ajan kuluttua tällaisen kuvitteellisen osakkeen arvonnousua vastaava hyöty rahana. Sillä ei saa olla yhteyttä työpanokseen. Etua ei pidetä vastikkeena työstä eikä sitä oteta huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa. Mitalin karu toinen puoli on se, että kyseinen järjestelyyn osallinen henkilö ei saa minkäänlaista maksua, mikäli osakkeiden kurssikehitys ei toteudu.

Harkitsemisen arvoinen järjestely erityisesti sellaisten henkilöiden kanssa, jotka pystyvät vaikuttamaan osakkeen käypään arvoon, kuten esimerkiksi toimitusjohtaja.

Harri Lukander

asianajaja