30.8.2017

Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus asunto-osakeyhtiöissä

Asunto-osakeyhtiön toiminnassa osakkeenomistajien yhdenvertaisuus on keskeinen periaate. Laissa todetaan osakkeenomistajien yhdenvertaisuudesta, että kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Sellaista päätöstä ei saa tehdä, eikä sellaiseen toimenpiteeseen ryhtyä, josta voi aiheutua jollekin osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

Yhdenvertaisuuden tai sen loukkaamisen määrittely ei ole aina helppoa. Käytännössä ja yksinkertaistettuna osakkeenomistajien yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan vastikkeita ja osallistumaan yhtiön tarpeellisiin kustannuksiin riippumatta siitä, missä määrin osakkeenomistaja saa toimenpiteestä välitöntä hyötyä itselleen. Toisin sanoen osakkeenomistajan on kohtuullisissa määrin siedettävä se, että kaikki eivät aina hyödy suorittamiaan maksuja vastaavassa suhteessa. Kaavamaisuudesta ja laskentamalleista johtuen suoritetut vastikemaksut ja yksittäiselle osakkeenomistajalle tulevat hyödyt eivät tosielämässä yleensä koskaan voi olla täysin yksi yhteen. Se, että yksittäinen osakkeenomistaja kokee jäävänsä enemmän maksajaksi kuin hyötyjäksi asunto-osakeyhtiössä, ei kuitenkaan aina ole yhdenvertaisuutta loukkaavaa.

Yhdenvertaisuuden määrittely ja sitä koskeva oikeuskäytäntö voi olla monimutkaista maallikoille ja usein ammatti-isännöitsijänkin voi olla haastavaa määritellä, mikä on yhdenvertaista ja mikä mahdollisesti sitä loukkaavaa. Yleispätevää ja aina soveltuvaa tulkintasääntöä ei voida antaa, vaan tapaukset pitää käsitellä lähtökohtaisesti yksittäistapauksina. Huomattavaa on myös, että tyypillisimmin yhdenvertaisuutta ja sen loukkaamista koskevissa riidoissa on kysymys melko vähäisestä periaatteellisesta loukkauksesta ja vain harvemmin rahallisesti merkittävästä asiasta.

Korkein oikeus on antanut useampia ratkaisuja, joissa on otettu kantaa siihen, mikä on yhdenvertaista ja mikä ei. Oikeuskäytännön mukaan vesimaksua on yhdenvertaista periä huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärän mukaisesti, vaikka osakkeenomistaja viettääkin vain osan vuodesta huoneistossa ja yhtälailla yhdenvertaisena on pidetty myös sitä, että asunto-osakeyhtiön yhteisissä tiloissa olevan pyykkituvan kustannukset katetaan yhtiövastikkeilla, vaikka asukkailla saattoi olla omiakin pesukoneita. Vaikeampi kysymys on, onko yhdenvertaista rahoittaa parvekelasitusten asentaminen vastikkeilla, jos ja kun asunto-osakeyhtiö sisältää myös huoneistoja, joissa ei ole parveketta. Tässäkin tapauksessa korkein oikeus katsoi, ettei yhdenvertaisuutta loukata, koska tehtävä parvekkeiden lasitus vähentää tulevia kunnossapitokustannuksia kaikkien osakkeenomistajien osalta.

Mikäli asunto-osakeyhtiössäsi nousee esiin mahdollinen yhdenvertaisuuden loukkaaminen päätöksenteossa, kannattaa ottaa yhteys asianajajaan jo alkuvaiheessa, jotta riita ei pääse aiheettomasti laajenemaan ja asiaa ulkopuolelta katsova ammattilainen voi antaa näkemyksensä tilanteesta.  

Petri Arnamo

osakas, asianajaja