16.12.2021

Paloturvallisuus taloyhtiössä – tiedosta vastuut

Joulu on jo nurkan takana ja joulutunnelmaa luodaan kotiin kynttilöillä, jouluvaloilla ja muilla koristeilla. Kodin koristelussa on kuitenkin hyvä muistaa paloturvallisuus. Kynttilöitä ei pidä jättää palaamaan ja jouluvalotkin on syytä sammuttaa kotoa poistuessa. Myös palovaroittimien toimivuus on hyvä tarkistaa, sillä taloyhtiössä huoneiston haltijan, oli hän sitten vuokralainen tai osakas, velvollisuutena on huolehtia huoneistonsa paristokäyttöisestä palovaroittimesta ja sen toimivuudesta. Jos palovaroitinjärjestelmä on kytketty sähköverkkoon, kunnossapitovastuu kuuluu kuitenkin taloyhtiölle.

Paloturvallisuus taloyhtiössä on myös yhtiön vastuulla. Taloyhtiö vastaa kiinteistön turvallisuudesta ja yhtenä sen olennaisena osana on paloturvallisuus. Rakennuksen haltijan, eli tässä tapauksessa taloyhtiön velvollisuutena on pelastuslain mukaan laatia pelastussuunnitelma, jota on pidettävä ajan tasalla. Jos taloyhtiöllä ei ole pelastussuunnitelmaa onnettomuuden sattuessa, voi hallitus joutua tästä vastuuseen.Hallituksen tehtävänä on myös tiedottaa asukkaita pelastussuunnitelman sisällöstä, vaarojen ennaltaehkäisystä sekä toimintaohjeista vaaratilanteiden varalta. Myös asukkaiden vastuulle kuuluvista asioista on hyvä muistuttaa.

Huoneiston haltijan on huolehdittava omalta osaltaan siitä, että riskit huoneistossa on minimoitu. Asukkaan olisi hyvä arvioida huoneistonsa paloturvallisuusriskit, tarkistaa palovaroittimet ja taloyhtiön pelastussuunnitelma sekä huolehtia kotivakuutuksen hankkimisesta. Mikäli osakas tai vuokralainen ei esimerkiksi huolehdi vastuullaan olevasta palovaroittimesta tai ilmoita yhtiön järjestelmien puutteista, voi hän joutua osaltaan korvausvastuuseen vahingosta, joka olisi muuten ollut vältettävissä. Asukas ei näin ollen voi ajatella, että paloturvallisuus taloyhtiössä on vain yhtiön vastuulla.

Paloturvallisuus nousee entistä tärkeämpään rooliin juuri joulun aikaan, joten taloyhtiöissä on hyvä muistuttaa asukkaita kynttilöiden, tulien, valojen ja muiden laitteiden paloturvallisuudesta.  Yhtiö voi myös itse edistää asukkaidensa aktiivisuutta jakamalla esimerkiksi palovaroittimiin uusia paristoja tai tarjota apua paristojen vaihtamiseen.