18.4.2017

Parempi aikaisemmin kuin aikaisemmin

Jokainen tuntee sanonnan ”parempi myöhään kuin ei milloinkaan”. Sanonta pätee hyvin moneen eri tilanteeseen ja sitä voi käyttää useassa eri asiayhteydessä. On kuitenkin eräs asia, jossa sanonta ei päde ollenkaan. Tässä asiassa sanonnan voisi jopa kääntää kuten otsikossa; parempi aikaisemmin kuin aikaisemmin.

On nimittäin niin, että kun tarvitset oikeudellista neuvontaa, älä jahkaile sen pyytämisessä. Jos olet saanut ylinopeussakon ja et ole tästä poliisin kanssa samaa mieltä, ota saman tien yhteyttä asianajajaan. Jos olet saanut reklamaatiokirjeen asuntokaupan jälkeen ja et ole kirjeen sisällöstä samaa mieltä, ota saman tien yhteyttä asianajajaan. Mikä tahansa oikeudellinen asia sinua mietityttää, ole mahdollisimman pian yhteydessä asianajajaan.

Laki nimittäin sääntelee monissa tilanteissa erilaisia määräaikoja sille, missä ajassa tietyn asian suhteen tulee toimia. Esimerkiksi asuntokauppalain mukaan ostajan tulee ilmoittaa virheistä myyjälle kahden vuoden kuluessa hallinnan luovutuksesta, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Lisäksi esimerkiksi tyytymättömyys käräjäoikeuden tuomioon tulee ilmoittaa seitsemän päivän kuluessa tuomion tiedoksisaannista. Tyytymättömyys tulee ilmoittaa sille käräjäoikeudelle, joka ratkaisun on tehnyt. Valitusaika itse valituksen tekemiselle on kuitenkin 30 päivää. Jos tyytymättömyyttä ei ilmoita käräjäoikeudelle seitsemän päivän kuluessa, on koko valitusaika menetetty.

Oikeudenkäymiskaaressa säädetään kuitenkin eräästä poikkeuksesta. Oikeudenkäymiskaaren mukaan menetetty määräaika voidaan palauttaa, jos joku ei laillisen esteen vuoksi ole voinut määräajassa ilmoittaa tyytymättömyyttään, hakea muutosta tai ryhtyä muuhun toimeen oikeudenkäynnissä. Lailliseksi esteeksi katsotaan sairaus, mutta ei kuitenkaan mikä tahansa kevätflunssa, vaan sairauden tulee tosissaan olla sellainen, että se estää henkilöä toimimasta. Lailliseksi esteeksi katsotaan myös yleisen liikenteen keskeytyminen. Muun muassa postilakkoon vedonneelle asianosaiselle hovioikeus oli palauttanut menetetyn määräajan.

Nyt saatat ajatella, että pahimmassa tapauksessa tuomion jo saatuasi ja määräajat ohitettuasi on aina vaihtoehtona hakea määräajan palauttamista. Ehei, ei tämä näin helppoa ollut. Menetetyn määräajan palauttamistakin tulee tietenkin hakea tietyssä ajassa, nimittäin 30 päivän kuluessa esteen lakkaamisesta.

Ota siis neuvostani vaari ja ota yhteyttä asianajajaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Turha jahkailu kuluttaa kullanarvoisia määräpäiviä tarpeettomasti. 

Laura Jaatinen

asianajaja