24.1.2022

Perhevapaauudistus tulee voimaan 1.8.2022 – Yhtä suuret vanhempainvapaakiintiöt molemmille vanhemmille

Perhevapaauudistus tulee voimaan 1.8.2022. Uudistus pyrkii lisäämään työelämän ja vanhempien tasa-arvoa sekä huomioimaan nykyistä paremmin erilaiset perhemuodot muun muassa kasvattamalla vanhempainvapaapäivien määrää ja lisäämällä vapaiden käytön joustavuutta. Uudistuksen myötä kaikkien lasten vanhemmilla, jotka ovat lapsen huoltajia, on päivärahoihin yhtäläinen oikeus riippumatta vanhemman sukupuolesta, tai siitä onko biologinen vai adoptiovanhempi tai onko lähi- vai etävanhempi.

Uudistus koskee perheitä, joissa lapsen laskettu aika on aikaisintaan 4.9.2022, taikka joissa adoptiolapsi otetaan hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Nykymuodossaan vanhempainpäivärahat jakaantuvat siten, että raskaana olevalle myönnetään äitiysrahaa 105 päivärahapäivältä, isälle isyysrahaa 54 päivärahapäivältä sekä vanhempainrahaa toiselle vanhemmista tai vanhempien kesken jaettavaksi 158 päivärahapäivältä. Uudistuksen myötä molemmille vanhemmille annetaan ensimmäistä kertaa yhtä suuret vanhempainvapaakiintiöt. Jatkossa kumpikin vanhempi saa 160 vanhempainrahapäivän kiintiön. Tästä enintään 63 vanhempainrahapäivää on mahdollista luovuttaa toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle puolisolle tai toisen vanhemman puolisolle. Ennen vanhempainrahaoikeuden alkua raskaana olevalle annetaan 40 päivärahapäivän mittainen raskausrahakausi. 

Vanhempainrahapäiviä voi käyttää joustavasti useammassa osassa siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Ainoastaan raskausrahakausi on yhtäjaksoinen ja tulee aloittaa 14–30 päivää ennen laskettua synnytysaikaa. Vanhempainvapaalla voi olla myös osittaisesti, jolloin kiintiöstä käytetään puolikkaita päiviä