9.11.2021

Perintökaaren mukainen lesken vähimmäissuoja

Puolison kuoltua laki suojaa lesken taloudellista asemaa, vaikka leski ei saisi puolisonsa omaisuutta perintönä tai vaikka leskellä ei olisi avio-oikeutta vainajan omaisuuteen. Perintökaaren mukaan leskellä on oikeus pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto tai muu jäämistöön kuuluva eloonjääneen puolison kodiksi sopiva asunto. Puhutaan lesken vähimmäissuojasta. Kuolinpesällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta hankkia asuntoa lesken hallintaan, jos jäämistöön ei asuntoa sisälly. Jos leski itse omistaa kodiksi sopivan asunnon, ei tätä oikeutta leskellä myöskään ole.

Minkälainen asunto on sitten kodiksi sopiva? Tavanomaisesti kyseessä on asuinhuoneisto tai kiinteistö, jolla sijaitsee kodiksi sopiva rakennus. Lesken hallintaoikeus ei kuitenkaan estä jakamasta kiinteistöä määräaloihin, kunhan lesken oikeus asuntoon ei siitä vaarannu.

Jos sekä jäämistöön että lesken omaisuuteen kuuluu asunto, arvioidaan asunnon sopivuutta kodiksi vertaamalla asuntojen kokoa, sijaintia, varustetasoa ja asumistyyppiä. Lesken asumistason ei siis tule puolison kuoleman johdosta olennaisesti heikentyä.

Lain esitöiden mukaan arvioinnin lähtökohtana on se, että kodiksi sopivassa asunnossa tulisi olla yhtä monta huonetta kuin yhteisessä kodissa oli. Mikäli lesken voidaan olettaa tulevan toimeen pienemmässäkin asunnossa, voidaan tästä poiketa.

Sijainnin osalta huomiota kiinnitetään huomiota mm. paikkakuntaan sekä kulkuyhteyksiin. Painoarvoa annetaan lesken sosiaalisille suhteille ja palveluiden saatavuudelle. Lesken ikä, terveydentila ja muut henkilöön liittyvät seikat on myös otettava huomioon. Muuttaminen ei saa heikentää lesken elinolosuhteita.

Lain esitöiden mukaan asunnon tulee myös mukavuustasoltaan vastata yhteistä kotia. Mukavuustasoa arvioidaan asunnon varustelutason mukaan.

Lesken asunto on voinut olla esimerkiksi osakehuoneisto ja jäämistöön kuuluva puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto omakotitalo. Tällöin osakehuoneisto ei välttämättä sovellu lesken kodiksi. Toisaalta yhteisenä kotina käytetty omakotitalo voi myös olla sopimattomampi vaihtoehto iäkkäälle leskelle. Tilannetta arvioidaan tapauskohtaisesti.

Leski voi viimekädessä nostaa kanteen oikeutensa turvaamiseksi. Lesken hallintaoikeus rajoittaa kuolinpesän ja perillisten oikeutta luovuttaa asunto edelleen. Asunnon omistaja ei saa ilman lesken suostumusta tai tuomioistuimen lupaa luovuttaa tai pantata lesken oikeuden kohteena olevaa omaisuutta.

Lesken vähimmäissuoja ei kuitenkaan ole poikkeukseton, vaan esimerkiksi vainajan velkojen takia leski saattaa joutua luopumaan oikeudestaan.

Larissa Salo

juristi