16.12.2022

Pitääkö äänivallattoman osakkeen omistajakin kutsua yhtiökokoukseen?

Osakeyhtiölain mukaisia osakkaan perusoikeuksia on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Tätä oikeutta ei voi poistaa äänivaltaiselta osakkeelta edes määräämällä asiasta yhtiöjärjestyksessä. Sen sijaan osakeyhtiölain esitöiden mukaan äänivallattoman osakkeen osalta voitaisiin määrätä yhtiöjärjestyksessä niin, että äänivallattoman osakkeen omistajalla ei olisi oikeutta osallistua yhtiökokoukseen.

Osakeyhtiölain 3 luvun 4 §:n mukaan äänivallaton osake tuottaa äänioikeutta lukuun ottamatta kaikki muut osakkeeseen liittyvät oikeudet. Lisäksi sillä on äänioikeuskin sellaisessa tilanteessa, jolloin äänivallattomalle osakkeelle yhtiöjärjestyksen mukaan jakopäätöksestä riippumatta maksettavaa osinkoa tai muuta vapaata pääoma ei olisi maksettu kahdeksan kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä lukien. Missään muussa asiassa äänioikeudeton osake ei tule luetuksi mukaan laskettaessa yhtiökokouksen päätöksen edellyttämää enemmistöä.

Vaikka talonpoikaisjärjellä voisi päätellä toisinkin, äänioikeudettoman osakkeen omistaja on kutsuttava yhtiökokoukseen ja osakkeenomistajalla on joka tapauksessa puhevalta.

Harri Lukander

asianajaja