13.9.2017

Pohjoista ulottuvuutta

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajana vastaan myös liiton kansainvälisestä yhteistyöstä, jota tehdään monella eri foorumilla. Meille lähin viiteryhmä ovat muut Pohjoismaat ja myös Baltian maat. Paitsi, että ne ovat maantieteellisesti lähellä, niiden yhteiskunta- ja oikeuskuntajärjestelmät ovat varsin lähellä omaamme. Myös kulttuureissa on paljon yhteistä pitkän yhteisen historian ansiosta. Lainsäädäntö, oikeusjärjestelmä ja asianajajakunnan asema oikeudenhoidon toimijana ovat hyvin yhteiskunta- ja kulttuurisidonnaisia. Siksi yhteistyö lähimaidemme kanssa antaa yleensä eniten konkreettisia eväitä omaan tekemiseen.

Pohjoismaiden ja Baltian asianajajaliittojen yhteistyön yksi muoto ovat vuosittaiset puheenjohtajistokokoukset. Tänä vuonna minulla oli ilo isännöidä Nordic-Baltic Presidential Meetingiä Turussa. Sää ei meitä suosinut, mutta muuten kokous oli erittäin onnistunut.

Keskustelun kohteena oli neljä eri aihetta, joihin kuhunkin 2 – 3 maata oli valmistanut omat alustuksensa. Niitä seurannut keskustelu oli vilkasta kaikkien aiheiden osalta, mutta ylivoimaisesti eniten keskusteltiin teemasta Work life balance.

Asianajajat, kuten monet muutkin asiantuntijatehtävissä toimivat, ovat innokkaita tekemään töitä. Työpäivät venyvät, ja välillä työt seuraavat kotiin iltaisin ja viikonloppuina, jopa lomalle. Välillä tämä johtuu asiakkaan ja/tai työantajan vaatimuksista, mutta usein on kysymys vain omista toimintatavoista ja työn organisoinnista. Asianajajalla pitää olla mahdollisuus tavalliseen perhe-elämään, lasten hankkimiseen ja kunnon irtautumiseen työasioista. Tästä me asianajajaliittojen edustajat olimme liikuttavan yksimielisiä, mutta totesimme samalla, että asennemuokkausta on vielä paljon tehtävänä.

Omassa toimistossani olen pyrkinyt tekemään niin, kuin saarnaan. Meillä tavoitteena on, että jokainen saa työnsä tehdyiksi tavanomaisen työajan puitteissa. Välillä työpäivää täytyy kiireellisten toimeksiantojen vuoksi venyttää, mutta sitten on vastaavasti pidettävä vapaata. Usea pienen lapsen vanhempi on meillä tehnyt ja tekee osa-aikatyötä. Uskon, että tämä on myös asiakkaiden etu. Jos asianajajalla on perhe, työ ja vapaa-aika tasapainossa ja hänellä on riittävästi aikaa palautua työstä, on toimeksiantojen lopputulos varmasti parempi kuin loppuunpalamisen rajoilla keikkuvalla työn orjalla.

Myös Nordic-Baltic -kokouksen päätteeksi rentouduimme risteilyllä Airistolla.

Jarkko Ruohola

toimitusjohtaja, osakas, asianajaja