14.9.2015

Politiikkaa lakikirja kädessä, kiitos!

Hallitus on viime aikoina joutunut kovan paineen alle, kun maahan virtaa turvapaikanhakijoita ja Suomen kansa vaatii, että tulijoiden sosiaaliturvaa rajoitettaisiin. Hallitus on ryhtynyt toimiin ja ilmaissut, että ”selvitetään pikaisesti, voidaanko sosiaaliturvajärjestelmät muuttaa siten, että myönteisen oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat eivät kuulu asumisperusteisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, vaan heillä on oma kotouttamisjärjestelmänsä” ja että erillisessä järjestelmässä ”tukien tasot ovat lähtökohtaisesti alhaisempia kuin nykyisessä asumisperusteisessa järjestelmässä.”

Ottamatta kantaa mitenkään siihen, mikä on oikein ja mikä väärin, hallituksen suunnitelma voi herkästi kuulostaa lupaavalta. Mutta hetkinen. Ei sittenkään. Suunnitelma on lainvastainen. Hallituksen suunnitelma on ristiriidassa sekä Suomen kansainvälisoikeudellisten velvoitteiden että Suomen perustuslain kanssa.

Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen ja julkisoikeuden apulaisprofessori Juha Lavapuro kirjoittavat perustuslakiblogissaan, että suunnitelma, jonka mukaan oleskeluluvan saaneiden koko sosiaaliturvajärjestelmä olisi erilainen ja tasoltaan matalampi kuin muiden ihmisten sosiaaliturvajärjestelmä, on räikeästi lainvastainen. Ministerien olisi syytä vilkaista esimerkiksi perustuslain 19 §:n ja 6 §:n säännöksiä.

Perustuslain 19 §:ssä taataan jokaisen oikeus välttämättömään perustoimeentuloon ja huolenpitoon. Jokaisella on oikeus perustoimeentuloturvaan ja julkisella vallalla on velvollisuus turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Perustuslain 6 §:ssä puolestaan korostetaan, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja ettei ketään saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan muun muassa ”alkuperän” ja ”uskonnon” tai minkään muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Hallituksella on velvollisuus osoittaa perustuslain kannalta hyväksyttävät perusteet ehdotukselleen. On mielenkiintoista nähdä, mikä on hallituksen mukaan perustuslain sallima hyväksyttävä syy luoda huonompi sosiaaliturvajärjestelmä oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, jotka oleskelevat Suomessa yhtä laillisesti kuin muutkin Suomessa asuvat ulkomaalaiset?

Julkisen vallan on perustuslain 22 §:n mukaan turvattava perusoikeudet ja ihmisoikeudet. Edellä mainittu hallituksen julkistama suunnitelma saa juristin hämilleen. Eikö hallitus ole tämän kaltaista linjausta tehdessään tutustunut paksun, vihreän ja Suomen vaakunalla varustetun kirjan sisältöön? Politiikassa pitäisi noudattaa lakia, kuten myös arkipäivän liikejuridiikassa. Ensin tulee aina selvittää suunnitellun toimen lainmukaisuus ja sitä koskevat pakottavat pykälät.

Krista Siro

osakas, asianajaja