11.12.2015

Rakentamisen hallintotaakkaan kevennyksiä

Suomessa erityisesti rakennusteollisuuteen liittyy paljon harmaan talouden kitkemiseksi luotua sääntelyä, joka asettaa yrittäjälle velvollisuuksia ja samalla hallinnollista kuormitusta. Näitä ovat mm. tilaajavastuulain mukaisten selvitysten hankkiminen sekä urakkailmoitusten tekeminen verottajalle.

Tilaajavastuulaki uudistui hiljattain ja aihetta käsittelimmekin mm. aikaisemmin syksyllä järjestetyissä aamukahvikoulutuksissamme. Jälkimmäisenä mainittuun esimerkkiin eli verottajalle tehtävien urakkailmoitusten tekemiseen on nyt luvassa kevennyksiä.

Verottajan ohjeen mukaisesti rakennustyötä tilaavien yritysten tai ammatinharjoittajien tulee ilmoittaa verohallinnolle tiedot kuukausittain työmaakohtaisesti jokaisesta ostetusta rakennusurakasta, jos urakan arvo ylittää 15 000 euroa. Lisäksi työmaan päätoteuttajan tai tuttavallisemmin pääurakoitsijan täytyy ilmoittaa tiedot kaikista yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä, mikäli urakan arvo niin ikään ylittää 15 000 euroa. Edelleen verottaja ohjeistaa, että alihankintaketjussa kukin tilaaja on omalta osaltaan velvollinen ilmoittamaan tiedot myös aliurakoitsijansa puolesta.

Nykykäytännön mukaisesti ilmoitukset tulee tehdä kuukausittain. Vuodenvaihteen jälkeen voimaan tulevat säädökset mahdollistavat sen, että urakkailmoitus on pakollista tehdä vain urakan alkaessa ja silloin, kun yritys laskuttaa urakkasopimuksen perusteella. Urakan toteutumisen perusteella ilmoitusta ei siten tarvitse tehdä. Edellytys työmaakohtaisista ilmoituksista poistuu ja tilalle tulee sopimuskohtainen ilmoitusvelvollisuus eli, jos tilaaja käyttää samaa urakoitsijaa monella työmaalla, voi urakoitsija antaa vain yhden sopimuskohtaisen ilmoituksen. Lisäksi muutoksia on luvassa yhteyshenkilöiden ja ulkomaalaisten työntekijöiden osoitetietojen ilmoitusvelvollisuuteen sekä muihin vastaaviin detaljeihin.

Ilmoituksia voi halutessaan antaa myös entisten säännösten mukaisesti.

Ilmoitettavan kuukauden tiedot tulee ilmoittaa viimeistään toisen seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Näin maaliskuussa 2016 tehtävät tammikuun 2016 urakkailmoitukset voi halutessaan ilmoittaa uuden kevyemmän tavan mukaisesti säädösten muuttuessa 1.1.2016.

Verottajan tämänhetkisestä ohjeistuksesta ja uusien ilmoitussäädösten sisällöstä sekä voimaantulosta voit lukea tarkemmin verohallinnon sivuilta

Panu Vasama