3.3.2017

Robotti oikeushenkilönä?

EU on virallisesti todennut tarpeen robotiikkaa koskevalle lainsäädännölle. Euroopan parlamentti antoi viimekuussa päätöslauselman robotiikkaa koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä, jossa parlamentin jäsenet pyytävät Euroopan komissiota esittämään robotiikkaa ja tekoälyä koskevia sääntöjä. Päätöslauselmassa todettiin mm. tarve älykkäiden robottien juridiselle määrittämiselle, ehdotettiin eettisen ohjesäännön laatimista robotti-insinööreille sekä pohdittiin erityisen Euroopan tekoäly ja robotiikka -viraston perustamisen tarvetta. Mielenkiintoista puolestaan on se, että parlamentin mukaan robotiikan ja tekoälyn kehittämisessä saavutetun vaiheen perusteella on asianmukaista lähteä liikkeelle robottien yksityisoikeudellisista vastuukysymyksistä. Miten robotin vastuu tulisi sitten määritellä?

Päätöslauselmassa todettiin, että tekoäly kehittyy jo mahdollisesti lähiaikoina ihmistä älykkäämmäksi. Tämä on herättänyt keskustelussa kysymyksiä, missä vaiheessa robotille voidaan asettaa itsenäinen juridinen vastuu. Erityisesti itseohjautuvien autojen vastuukysymykset nostettiin vahvasti esille. Mikäli ajoneuvo ajattelee jo ihmistä älykkäämmin, pitäisikö sen olla itse vastuussa aiheuttamastaan vahingosta? Parlamentin ehdotuksen mukaan roboteille voitaisiin ajan mittaan luoda erityinen oikeudellinen asema, jonka perusteella voitaisiin määrittää kuka on vastuussa robotin aiheuttamasta vahingosta. Mikäli ajoneuvojen älykkyys kehittyy jo yli ihmisen, olisiko vahinkotilanteessa vastuun asettaminen ajoneuvon valmistajalle kohtuutonta?  

Mikäli robotille asetettaisiin jonkinlainen oikeushenkilöstatus velvollisuuksineen, herää kysymys robottien oikeuksista. Millä tavoin ne sitten tulisi huomioida? Päätöslauselmassa nostettiin esiin myös ihmisen ja robotin välinen tunneside. Tulisiko robotit tunnustaa jo lähivuosina, teknologina kehittyessä itsenäisiksi oikeudellisiksi toimijoiksi? Ajatus oikeudenkäynnistä jossa vastapuolena olisi robotti, tuntuu kuitenkin vielä lähinnä scifi-elokuvan kohtaukselta. Onko tämä teknologian nopean kehityksen myötä kuitenkaan enää täysin poissuljettu tulevaisuuden vaihtoehto? Useassa jäsenvaltiossa on jo kehitteillä vastaavaa lainsäädäntöä, joten harmonisoidakseen sisämarkkinoiden robotiikkalainsäädännön, tulee komission toimia lainsäädäntöhankkeessa melko ripeästi. 

Johanna Heinonen