30.11.2015

Säädeltyä markkinointia

Markkinaoikeus on viimeaikaisessa ratkaisussaan (ilman lainvoimaa) näpäyttänyt sormille yhtä kulutustavarakaupan toimijoista. Kyseisessä ratkaisussa myyjälle lätkäistiin tuntuva pelote uhkasakosta. Uhkasakko menee maksuun, jos myyjä jatkaa markkinaoikeuden mielestä sopimatonta menettelyä. Sopimattomana tässä tapauksessa pidettiin sitä, että myyjä alennuksia tai tarjouksia markkinoidessaan vertasi alennettua hintaa maahantuojan vähittäishintaan ja sitä, että tuotteita myytiin käytännössä samalla hinnalla vielä tarjouksen päättymisen jälkeenkin. Näin markkinaoikeuden ja kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan kuluttajaa johdettiin harhaan markkinoimalla alennusta liian suurena verrattuna siihen hintaan, mihin tuote olisi tosiasiassa ilman alennusta myyty.

Enempää kyseiseen ratkaisuun tai sen oikeellisuuteen kantaa ottamatta, on hyvä käydä yleisellä tasolla hieman läpi markkinoinnin rajoja.

Markkinointi ei saa kuluttajansuojalain mukaan olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajan kannalta sopimatonta menettelyä. Markkinoinnissa ei saa myöskään antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja eikä myöskään jättää antamatta ostopäätöksen kannalta olennaisia tietoja. Kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen perusteella sopimattomana ja harhaanjohtavana pidetään esimerkiksi perätöntä väitettä siitä, että tuote on tarjolla vain rajoitetun ajan ja edullisimmin ehdoin kuin tavallisesti, jotta kuluttaja tekisi ostopäätöksensä välittömästi.

Ongelmana oli nostetussa markkinaoikeuden ratkaisussa se, ettei myyjä oikeuden mielestä tehnyt tarpeeksi selväksi, mihin se alennettua hintaansa vertasi. On ymmärrettävää, että kovasti kilpaillulla kulutushyödykealalla markkinointi on kärkkäämpää kuin toisaalla. Samalla kilpailu luo positiivisen vaikutuksen kuluttajalle edullisimpien hintojen ja paremman palvelun muodossa, mutta markkinoinninkin rajat on syytä pitää mielessä.

Panu Vasama