9.5.2017

Siinäpä halvat lennot, varaanpa heti!

Kesälomat lähestyvät ja moni saattaa harkita lomamatkan varaamista. Koska matkatoimistoja ei juuri enää ole ja koska verkossa varaaminen on tehty helpoksi, suuri osa matkavarauksista tehdään verkossa. Osa varauksista tehdään suoraan palveluntarjoajan kanssa, mutta yhä useammin varaus tehdään jonkin hintavertailu- tai matkavaraussivuston kautta. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että matkustajan oikeuksiin vaikuttaa se, onko kyseessä valmis- vai omatoimimatka. Valmismatkalla matkanjärjestäjä on vastuussa matkaan kuuluvista palveluista kuten majoituksesta, omatoimimatkojen yhteydessä pitää valittaa matkasta vastaavalle yritykselle.

Kun varauksia tehdään paljon, myös ongelmia syntyy, ja välillä palveluntarjoajilta näyttää unohtuneen, että kuluttajansuojaa koskevat säännökset koskevat myös heitä. Euroopan kuluttajakeskuksen mukaan online-matkapalvelut ovatkin nykyään yksi eniten kuluttajavalituksia aiheuttavista palveluista.

Euroopan komissio ja EU:n kuluttajansuojaviranomaiset käynnistivät äskettäin koko EU:n laajuisen koordinoidun tehotarkastuksen. Kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkostoon kuuluvat viranomaiset tarkastivat yhteensä 352 verkkosivustoa, joilla vertaillaan tarjouksia ja hintoja pääasiassa matkailualalla. Tarkastuksessa kävi ilmi, että 235 sivustolla hintatiedot eivät olleet luotettavia. Ongelmia oli siis kahdella kolmasosalla sivustoja, joten kyse on huomattavasta ongelmasta. Viranomaiset kehottivat sivustoja korjaamaan puutteet. Suomessa kuluttaja-asiamies tarkisti 9 sivustoa, ja tämän valvonnan tarkemmat tulokset selviävät myöhemmin tänä vuonna. Nähtäväksi jää, korjaavatko sivustot toimintaansa. Mikäli ne eivät sitä tee, kansalliset viranomaiset voivat aloittaa hallinnollisia menettelyjä tai oikeustoimia sovellettavasta kansallisesta laista riippuen joko suoraan tai kansallisten tuomioistuinten kautta.

Hintaan liittyvät ongelmat nousivat tutkimuksessa korostetusti esille. Vertailuluettelossa esitetty hinta ei esimerkiksi aina ollut sama hinta kuin se, joka lopulta esitettiin varsinaisella varaussivulla. Hintoihin saatettiin lisätä lisämaksuja varausprosessin myöhemmässä vaiheessa ilman, että tästä kerrottiin selkeästi. Ilmeni myös, että alennushinnoilla markkinoituja matkoja ei todellisuudessa ollutkaan tarjolla varsinaisella varaussivulla. Myös kokonaishinta veroineen tai sen laskutapa oli toisinaan esitetty epäselvästi.

Epäkohtana nousivat esille myös sivustojen ilmoitukset siitä, että esim. huoneita on jäljellä enää tietty, rajoitettu määrä. Tässä kohtaa tulee mieleeni Simpsonit TV-sarja ja aina niin rationaalisesti toimiva Homer. Kun eräässä jaksossa ostoskanavalla todettiin tilauksen olevan rajallinen, tuli Homerille kiire. Tuote oli tilattava heti, jottei hyvä tarjous mene sivu suun. Ja sitähän tällä ”vähäisellä saatavuudella” haetaankin, ts. kuluttaja ohjataan varaamaan huone tms. mahdollisimman pian. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että usein mainittu rajattu lukumäärä koski vain kyseistä verkkosivustoa eikä sitä, paljonko kyseisen hintaisia huoneita ko. hotellissa ylipäätään oli vielä tarjolla. Sitä ei tietenkään palvelun käyttäjälle ollut mainittu. Lisäksi useilla sivustoilla matkustamista koskevia palveluita markkinoitiin kuluttajille ylipäätään harhaanjohtavasti.

Sivustot on toisinaan laadittu tarkoituksella vaikeaselkoisiksi. Kun tähän lisää sen kiiman, jonka alaisena matkalle haluava toimii ja kun hinnat saattavat vielä vaihdella nopeasti, voi olla kiusaus lyödä hinta heti kiinni, jotta varauksen varmasti saa luvatun suuruisena. Silloin ei välttämättä tule tarkistaneeksi sitä, mikä luvattu hinta loppujen lopuksi on tai muutoinkaan toimittua harkiten. On vaikea antaa ohjetta siitä, miten olisi parasta menetellä, mutta toivottavasti tämä kirjoitus muistuttaa siitä, että tässäkin asiassa on hyvä olla tarkkana. Jos ongelmia kuitenkin ilmenee, asianajamme osaavat auttaa.

Juha Auvinen

asianajaja