25.1.2022

Sopimuksen vakiomuotoiset ehdot

Sopimukset ovat harvemmin täysin samanlaisia. Sopimuksen tarkoitus ja sen toteuttamiseksi tarpeelliset ehdot on aina tapauskohtaisesti räätälöitävä kuhunkin yksittäiseen tilanteeseen sopiviksi. On eri asia sopia tietynlaisen pienen komponentin ostamisesta kuin järkälemäisen tuotteen myymisestä. Näin nyt esimerkinomaisesti.

Sopimuksiin sisältyy kuitenkin usein myös vakiintuneita ehtoja, joita kutsutaan yleisesti boilerplate-ehdoiksi tai vakiomuotoisiksi ehdoiksi. Sopimuksessa nämä ehdot voivat löytyä otsikoiden ”muut ehdot” tai englanniksi esimerkiksi ”miscellaneous” alta. Tällaisia vakiintuneita ehtoja voidaan käyttää yleisesti sopimuksissa sopimuksen kohteesta ja tyypistä riippumatta. Huomioitava on, että vakiomuotoiset ehdot, joista nyt kirjoitan, ovat eri asia kuin vakio- tai yleiset ehdot, jotka voidaan liittää sopimukseen. Vakiomuotoiset ehdot voivat kuitenkin sisältyä näihin vakio- tai yleisiin ehtoihin.

Vakiomuotoiset ehdot koskevat yleensä hyvin yleisiä kysymyksiä, kuten ehtoja siitä, voiko sopimuksen siirtää kolmannelle osapuolelle tai miten sopimusta voi pätevästi muuttaa. Joskus myös muun muassa reklamaatioehdot sekä lainvalintaa ja riidanratkaisupaikkaa koskevat ehdot voivat sisältyä näihin. Kyse on siis erittäin tärkeistä ehdoista sopimuksessa, joita ei kannata jättää lukematta ja painaa villaisella. Myös näiden ehtojen osalta sopimuksen osapuolten intressit saattavat erota toisistaan huomattavastikin. Ei siis ole yhdentekevää, miten vakiomuotoiset ehdot on sopimukseen kirjattu ja mitä niissä on sovittu.

Mikäli kaipaat apua sopimusehtojen laatimiseen tai läpikäyntiin, kokeneet juristimme auttavat sinua mielellään. Paina tästä, niin löydät asiantuntijoidemme pariin.

Niina Uski

juristi