10.4.2019

Sukuselvitysten hankkimiseen askeleen verran helpotusta

Kuolinpesän henkilösuhteet selvitetään sukuselvitysvirkatodistusketjulla. Sukuselvityksellä varmistetaan ja selvitetään vainajan lakimääräiset oikeudenomistajat. Sukuselvitys on hankittava perunkirjoitukseen ja sitä tarvitaan kuolinpesän asioiden hoitamisessa.

Aukottomalla sukuselvityksellä tarkoitetaan virkatodistusten sarjaa siitä lukien, kun henkilö on täyttänyt viisitoista vuotta. Sukuselvityksen hankkiminen voi olla hyvinkin työläs tehtävä ja vaatia useiden asiakirjojen tilausta maistraatista ja seurakunnista. Näin on usein silloin, jos perittävä on ollut kirjoilla elämänsä aikana useilla eri paikkakunnilla. Oman haasteensa sukuselvityksen hankkimiseen tuo ulkomailta mahdollisesti tarvittavat tiedot. Väestökirjanpito ei ole kaikissa maissa yhtä järjestelmällistä kuin Suomessa.

Suomen maistraattien siviili- ja väestörekisteriaineisto on saatu digitoitua ja koko aineisto on nyt kaikkien maistraattien käytössä. Maistraatin sukuselvityksiä ei tarvitse enää tilata eri maistraateista, vaan maistraatin sukuselvitykset saa nyt yhdestä paikasta.

Uudistuksen myötä mikä tahansa maistraatti voi antaa Suomessa asuneesta henkilöstä siviili- ja väestörekisteriä koskevan sukuselvityksen. Maistraatista saa 1.10.1999 jälkeiseltä ajalta sukuselvityksen kaikista Suomessa vakinaisesti asuneista henkilöistä, myös seurakuntaan kuuluneista.

Huomioitava on kuitenkin, että 1.10.1999 edeltävältä ajalta evankelisluterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat antavat edelleen sukuselvitykset omista jäsenistään. Nämä sukuselvitykset on edelleen tilattava takautuvasti kustakin seurakunnasta. Luovutettujen alueiden arkistosta tarvittavat sukuselvitykset hankitaan Kansallisarkistosta ja ulkomailla kirjoilla olleen henkilön sukuselvitys on hankittava ulkomaan viranomaiselta. Ulkomailta tilattavista sukuselvityksistä voi olla yhteydessä ulkoministeriöön.

Matti Huttunen

osakas, asianajaja