19.1.2016

Suomen asianajajat koolla

Suomessa on 2126 asianajajaa. Yli puolet ammattikunnasta oli koolla, kun yli 1500 asianajajaa ja kutsuvierasta kokoontui viime viikon lopussa Kalastajatorpalle Asianajajapäivään. Kutsuvieraina oli hyvin laaja joukko oikeuselämän vaikuttajia, alkaen korkeimman oikeuden presidentistä Timo Eskosta, joka erinomaisessa tervehdyspuheessaan otti kantaa mm. käräjäoikeusverkoston supistamista vastaan. Hän myös korosti asianajajakunnan roolia oikeudenhoidon orgaanina ja oikeusturvan takeena.

On kansainvälisesti täysin ainutlaatuista, että näin suuri osuus maan asianajajista kokoontuu kerralla yhteen. Uskon, että hyvin harvassa muussakaan ammattikunnassa päästään samaan. Toki tämä olisi Suomea hankalampaa vaikkapa Yhdysvalloissa, missä asianajajaliittoon kuuluu lähes 400.000 jäsentä. Suomessa Asianajajapäivän osallistujamäärä on useana vuonna noussut uuteen ennätykseen. Suomen Asianajajaliiton jäsenmääräkin on kasvanut, mutta ennen kaikkea osallistumisprosentti on parantunut. Pääsyy osallistumisintoon on vahva panostus Asianajajapäivän ohjelmaan.

Tänä vuonna aamupäivän Oikeuspolitiikan forumin teemana oli kilpailukyky. Asianajajaliiton puheenjohtaja Risto Sipilä painotti avauspuheessaan tehokkaan oikeuslaitoksen merkitystä kilpailukykytekijänä. Samasta teemasta jatkoi elinkeinoministeri Olli Rehn, jonka esittämät tilastoluvut olivat varsin synkkiä. Aamupäivän kuitenkin päätti valoisiin tunnelmiin professori emeritus Esko Valtaoja, joka osoitti, että maailmalla menee nyt paremmin kuin milloinkaan aikaisemmin, mm. absoluuttinen köyhyys on vähentynyt voimakkaasti. Valtaojan mukaan ihmiselämä on yhteistyötä, eikä suinkaan kaikkien taistelua kaikkia vastaan.

Päivän aiheet saivat myös paljon julkisuutta:
http://www.asianajajaliitto.fi/viestinta/tiedotteita_ja_lausuntoja/asianajajapaiva_runsaasti_esilla_mediassa.9661.news

Iltapäiväksi osallistujat jakautuivat neljälle eri linjalle, joissa käsiteltiin asianajajien moniulotteisissa työtehtävissä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Suosituin oli Asianajotoimiston arki -linja, jossa teemana oli muun muassa tuomioistuinlaitoksen Aineistopankki-kehityshanke. Myös globaalien kyberuhkien ja yksilönsuojan suhde kiinnosti suurta määrää osallistujia. Erittäin mielenkiintoinen oli myös Lisää liiketoimintaa liikunnasta -linja, jossa puhui mm. Mikaela Ingberg.

Suomen Asianajajaliiton varapuheenjohtajana minulla oli ilo ja kunnia osaltani isännöidä päivän kutsuvierasosioita. Moni oikeuselämän epäkohta tulikin päivän keskusteluissa parannettua – tai ainakin parannustyö käynnistettyä. 

Jarkko Ruohola

osakas, asianajaja