7.12.2016

Takaisinsaannista konkurssipesään

Korkein oikeus on 5.12.2016 antanut takaisinsaantia konkurssipesään koskevan ratkaisun KKO 2016:82.

Tapauksessa oli kysymys konkurssiin joutuneesta kuljetustoimintaa harjoittaneesta yhtiöstä. Konkurssiin mennyt yhtiö oli kolmen kuukauden kuluessa ennen konkurssihakemustaan suorittanut polttoainekustannuksia kuuden eri laskun perusteella yhteensä 209.936 euroa. Pesän varat ovat pesäluettelon mukaan olleet 340.772 euroa. Konkurssipesä vaati maksuja peräytettäväksi.

Takaisinsaantilain 10 §:n mukaan velan maksu myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen määräpäivää peräytyy, jos velka on maksettu epätavallisin maksuvälinen tai ennenaikaisesti taikka määrällä, jota pesän varoihin nähden on pidettävä huomattavana. Maksu ei kuitenkaan peräydy, jos sitä voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen tavanomaisena.

Korkein oikeus on perustellut ratkaisuaan siten, että konkurssiyhtiön liiketoiminta on perustunut ajoneuvojen käyttämiseen rahtiliikenteessä. Tätä liiketoimintaa ei ole voitu harjoittaa ilman polttoainetta ja maksut ovat siten liittyneet normaaliin liiketoimintaan. Näin ollen lopputulos oli se, etteivät maksut olleet merkittävästä määrästään huolimatta peräytettävissä konkurssipesään.