18.10.2016

Tarttisko täst kämpäst joku reklamaatio tehdä?

Yksittäiselle ihmiselle oman kodin hankkiminen on pääsääntöisesti elämän suurin ja taloudellisesti merkittävin hankinta. Toisinaan ajatus juuri hankitusta unelmatalosta murenee, kun kaupanteon jälkeen rakennuksesta löytyykin merkittäviä puutteita, vaurioita tai rakennusvirheitä, jotka eivät ole tulleet esiin kaupantekohetkellä. Tällöin nousee esiin kysymys siitä, että oikeuttavatko tehdyt havainnot rahalliseen hyvitykseen tai jopa kaupan purkamiseen.

Voidakseen esittää vaatimuksia myyjälle, on ostajalla velvollisuus ilmoittaa virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on virheen havainnut. Laissa on myös asetettu rajoja sille, kuinka pitkään kaupan jälkeen vaatimuksia voi myyjälle ylipäätään esittää. Jollei ostaja reklamoi ajoissa, hän menettää oikeutensa vedota virheeseen. Velvollisuudella reklamoida on erityisen suuri merkitys, kun kyse on kiinteistön laatuvirheestä eli puutteesta, viasta tai rakennusvirheestä. Oikea-aikaisen ja –muotoisen reklamaation tekemiseen kannattaa kiinnittää huomiota, jotta ei aiheuta itselleen oikeudenmenetyksiä ajattelemattomuuttaan. Usein asiantuntevan asianajajan tai muutoin erityisen pätevöityneen lakimiehen käyttäminen reklamaatiota laadittaessa on perusteltua. Juristi osaa myös antaa arvion siitä, millaisia vaatimuksia asiassa on mahdollista esittää ja millaisia perusteita niiden tueksi kyetään esittämään.

Hyvän virheilmoituksen laatimisessa tulee huomioida useita seikkoja. Ajallisen oikea-aikaisuuden lisäksi ostajan tulee reklamaatiossa ilmoittaa, mitä virheellisyys koskee ja kuinka se ilmenee. Lisäksi reklamaation sisältö tulisi olla siten laadittu, että myyjä kykenee sen perusteella arvioimaan mahdollisen virhevastuunsa perusteen ja tekemään tilanteen edellyttämät toimenpiteet. Reklamaatiossa on myös ilmoitettava, millaisia vaatimuksia asiassa tullaan esittämään. Yksilöityä vaatimusta ei reklamaatiossa tarvitse esittää, vaan ilmoitusta voidaan myöhemmin tältä osin täydentää. Käytännössä usein onkin niin, että vahingonkorvaus- tai hinnanalennusvaatimusten euromääräinen suuruus selviää vasta myöhemmin korjaustöiden jo alettua tai valmistuttua. Reklamaatiolle ei ole olemassa määrämuotoa, mutta suositeltavin tapa on tehdä reklamointi kirjallisesti, jotta tarvittaessa voidaan myöhemmin näyttää toteen, milloin asia on saatettu myyjän tietoisuuteen.

On myös hyvä huomata, että vaikka tässä kirjoituksessa reklamaatiota käsitellään ostetun kiinteistön kannalta, niin myös asunto-osakkeen ostajaa koskevat vastaavat velvoitteet reklamaatiosta. 

Petri Arnamo

osakas, asianajaja