7.5.2021

Tiedätkö, missä saat kalastaa?

Kesän lähestyessä yhä useampi lähtee kokeilemaan kalaonneaan maittavan aterian tai täydellisen somekuvan toivossa. Suhteellisen laajoista jokamiehenoikeuksista huolimatta kalastajan on kuitenkin hyvä pitää mielessä muutamia perussääntöjä. Seuraava ohjeistus koskee ei-kaupallisessa tarkoituksessa kalastavia. 

Yleiset kalastusoikeudet takaavat jokaiselle oikeuden veloituksetta onkia ja pilkkiä sekä kalastaa silakkaa yhdellä vavalla siimaan kiinnitetyillä pystysuunnassa liikuteltavilla koukuilla. Lisäksi jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella sekä jokaisella alle 18-vuotiaalla ja 65 vuotta täyttäneellä on oikeus harjoittaa viehekalastusta yhdellä vavalla. Vuonna 2021 kalastonhoitomaksu on 39 euroa kalenterivuodelta, 12 euroa seitsemältä vuorokaudelta ja 5 euroa vuorokaudelta. Kun kalaan lähdetään, kuitti kalastonhoitomaksusta kannattaa muistaa pitää saatavilla, sillä se toimii todistuksena kalastuksenvalvojaan törmättäessä.  

Edellä mainitut oikeudet ovat siis eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta vesialueen omistajasta riippumattomia edellyttäen kuitenkin, ettei kalastuksesta aiheudu häiriötä vesialueen omistajalle. Mikäli nälkä kasvaa syödessä, eikä yksi vapa enää riitä, kalastajan tulee saada vesialueen omistajan lupa.  Sama pätee myös pyydyskalastukseen sekä ravustukseen. Valtion vesialueiden kalastusluvat saa Metsähallitukselta. Kalastusluvat ovat kalastustavasta riippuvaisia, joten esimerkiksi useammalla vavalla kalastaminen vaatii nimenomaan vapaluvan. Mahdollisia lisärajoituksia kohdistuu myös muun muassa rauhoitettuihin vesialueisiin ja vaelluskalapitoisiin virtavesin. Ennen vesille lähtöä mahdolliset kalastuskiellot ja -rajoitukset voi tarkistaa osoitteesta Kalastusrajoitus.fi.  

Kaverinporukan kalareissulle lähdettäessä kannattaa myös tiedostaa mahdolliset kansalliset erot kalastuksen sääntelyssä. Jos reissu suuntautuu naapurimaiden puolelle, tarvittavat luvat tulee tarkistaa, sillä esimerkiksi Norjassa luvaton kalastaminen voi johtaa tuntuviinkin sakkoihin. Lisäksi on hyvä huomioida, että kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastukseen myöskään Ahvenanmaalla. 

Kun luvat on kunnossa, vesille voi lähteä hyvillä mielin. Vaikka innostus onkin valtava ensimmäisen ahvenen noustua veneeseen, saaliin tulee olla säädettyjen pyyntimittojen mukainen. Mikäli kala on pyyntimittojen vastainen, saalis pitää välittömästi laskea takaisin veteen. Näin toimimalla kukin voi omalta osaltaan pitää huolta Suomen vesistöjen kalakannoista, jotta laajat kalastusoikeudet säilyvät tulevaisuudessakin. 

Kasperi Kökkö