9.3.2016

Tupakkalaki tiukentuu – miten käy parvekesauhuttelun?

Kerrostaloasujien naapurisopu voi olla koetuksella asuntojen parvekkeilla tapahtuvan tupakoinnin johdosta. Parvekkeellaan tupakoivat pitävät oikeutenaan käyttää parvekettaan haluamallaan tavalla, vaikka sitten sauhutteluun. Toiset taas katsovat oikeudekseen nauttia parvekkeestaan ilman naapurista tulevaa savuhaittaa. Oikeutettuja mielipiteitä toki molemmat, ainakin niin kauan kuin ne voivat toteutua yhtä aikaa.

Voimassa olevan tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty asunto-osakeyhtiön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa. Lisäksi asunto-osakeyhtiö voi kieltää tupakoinnin hallitsemallaan yhteisellä ulkoalueella rakennuksen ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. Sitä vastoin asunto-osakeyhtiöiden keinot puuttua osakashallinnassa olevilla parvekkeilla tapahtuvaan tupakointiin ovat olleet vähissä.

Korkein oikeus linjasi asiaa vuonna 2008 antamassaan ennakkopäätöksessä (KKO 2008:7). Korkein oikeus lausui, että osakkeenomistajalla on hänellä huoneistoon ja myös siihen kuuluvaan parvekkeeseen olevan hallintaoikeuden nojalla oikeus järjestää elämänsä ja asumisensa haluamallaan tavalla edellyttäen, ettei siitä aiheudu asunto-osakeyhtiölle tai muille asukkaille vahinkoa taikka kohtuutonta haittaa tai häiriötä. Tupakointi, kun sitä ei ole yleisesti lailla kielletty, on lähtökohtaisesti luvallista myös osakehuoneistossa ja niihin kuuluvilla parvekkeilla. Kielto, joka tähtää kaiken tupakoinnin kieltämiseen osakashallinnassa olevilla parvekkeilla, rajoittaisi perusteettomasti osakkaan hallintaoikeutta siltä osin kuin tupakoinnista ei olisi odotettavissa kohtuutonta ympäristö- ja terveyshaittaa toisille osakkaille. Korkein oikeus katsoi, ettei asunto-osakeyhtiön yhtiökokous ole voinut yksinkertaisella äänten enemmistöllä tehdä päätöstä, jolla on yleisesti kielletty tupakointi osakkeenomistajan hallintaan kuuluvilla parvekkeilla.

Korkeimman oikeuden tekemän linjauksen myötä tupakoinnin kieltäminen parvekkeilla on pääsääntöisesti mahdollista vain osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä. Jos tupakansavun voidaan osoittaa aiheuttavan terveyshaittaa, kiellon asettaminen on mahdollista terveydensuojelua koskevien säännösten nojalla. Käytännössä terveyshaitan osoittaminen on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi.

Tilanteeseen on tulossa muutos, mikäli hallituksen 25. päivänä helmikuuta eduskunnalle antama esitys uudeksi tupakkalaiksi hyväksytään. Uusi tupakkalaki antaisi asunto-osakeyhtiöille mahdollisuuden hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä parvekkeille ja muille ulkoalueille kuten terasseille sekä tietyissä tapauksissa myös huoneistojen sisätiloihin. Lähtökohtana laissa olisi edelleen, että jokaisella on oikeus tupakoida omalla parvekkeellaan, jos se ei aiheuta haittaa muille asukkaille. Kunnan olisi kuitenkin asunto-osakeyhtiön hakemuksesta määrättävä tupakointikielto, jos tupakansavua voi kulkeutua esimerkiksi parvekkeelta toiselle parvekkeelle. Toisin kuin nykyisessä terveydensuojelulain mukaisessa menettelyssä, terveyshaittaa ei tarvitsisi osoittaa, vaan savun kulkeutuminen riittäisi kiellon määräämiseen.

Johanna Karvinen