25.10.2019

Turvallinen ja laillinen pyöräily

Syksyn edetessä päivät käyvät pimeämmiksi ja näkyvyys heikentyy räntä- ja lumisateiden vuoksi. Turvallisen liikenteen varmistamiseksi tieliikennelaki (267/1981) ja sitä täydentävät määräykset asettavat vaatimuksia sekä suosituksia, jotka polkupyörän on täytettävä. Liikenteessä ei riitä, että pyöräilijä näkee itse ympäristönsä katuvalojen ansiosta, vaan myös hänen on näyttävä muulle liikenteelle. Monet varusteet löytyvät pyöristä jo valmiiksi, mutta nekin kannattaa tarkistaa. Tässä blogissa käydään läpi syyspyöräilyssä huomioitavat pakolliset ja suositeltavat pyörän varusteet sekä esitellään uuden tieliikennelain (729/2018) tuoma muutos pyörän takavaloihin. Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020.

Valot. Valoja ei tarvitse käyttää päivällä pyöräiltäessä. Tieliikennelain 36 §:n mukaan etuvalo on polkupyörissä pakollinen hämärällä, pimeässä sekä silloin, kun näkyvyys on esimerkiksi sään vuoksi huonontunut. Etuvalon on oltava valkoinen tai vaaleankeltainen. Tieliikennelain 38 §:ssä kielletään erikseen punaisen etuvalon käyttäminen. Sama pätee myös päinvastoin. Takavalon käyttö ei ole pakollista, mutta mikäli käytät pyörässäsi takavaloa, tulee sen olla punainen. Tämä helpottaa muuta liikennettä havaitsemaan, mihin suuntaan pyörä liikkuu. Tieliikennelakia tarkennetaan Liikenteen turvallisuusviraston, nykyisen Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä. Sen mukaan pyörässä saa olla useita eteen- ja taaksepäin osoittavia valaisimia, joten sallittua on käyttää esimerkiksi pyörään kiinnitettyä etuvaloa ja otsalamppua. Valot saavat olla myös vilkkuvia, mutta Liikenneturva suosittelee havainnoinnin helpottamiseksi tasaisesta palavan valon käyttöä. Pimeänä pyöräilystä voi seurata huomautus tai rikesakko. Uusi tieliikennelaki tuo muutoksen takavalon käyttöön, kun punainen takavalo muuttuu polkupyörien pakolliseksi varusteeksi, joten sen hankkimista kannattaa harkita jo nyt.

Heijastimet. Polkupyörässä on oltava etu-, taka- ja sivuheijastimet. Etuheijastimen väri on valkoinen ja takaheijastimen punainen. Sivuheijastimet on asetettava polkupyörän etu- ja takaosaan molemmille sivuille ja niiden väri on valkoinen tai ruskeankeltainen. Myös heijastavat renkaat täyttävät sivuheijastimien vaatimukset. Muitakin heijastimia pyörässä saa olla, jos ne eivät saa heikennä pakollisten varusteiden tehokkuutta. Esimerkiksi polkupyörän polkimissa saa olla ruskeankeltaiset heijastimet. Muista pitää ajovalot ja heijastimet puhtaina, jotta niiden teho pysyisi mahdollisimman korkeana.

Kypärä. Tieliikennelain 90 §:n mukaan polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä asianmukaista suojakypärää. Kypärän käyttö ei siis ole pakollista, vaan säännös on suositusluonteinen. Säännöksen tavoitteena on lisätä pyöräilijöiden halua pitää kypärää. Tarkista kypärää ostaessasi, että se on oikean kokoinen ja että siitä löytyy CE-merkintä. Merkki kertoo siitä, että sen kestävyys on hyväksytysti testattu. Pidä kypärä ajon aikana kiinni ja tarpeeksi tiukalla, ettei se irtoa päästä onnettomuustilanteessa. Kesällä voimaan tuleva laki ei aseta kypärän käyttöä pakolliseksi, vaan säännös pysyy edelleen suosituksena.

Jarrut ja soittokello. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1250/2002) mukaan pyörässä tulee olla ainakin yksi tehokas jarru, joka voi olla käsi- tai jalkajarru. Kahta tehokasta jarrua edellytetään pyörissä, joissa on enemmän kuin kaksi vaihdetta. Asetuksen mukaan polkupyörässä on oltava myös soittokello.

Muut turvallisuutta lisäävät tekijät ja sähköpyörä. Nämä vaatimukset täyttämällä saat pyöräilystä laillista, mutta oman ja muiden turvallisuuden vuoksi kannattaa käyttää mahdollisimman paljon turvallisuutta lisääviä muita varusteita. Näkyvyyttä lisäävät vaatteiden sekä kypärän heijastimet, ylimääräiset pyörän valot, kirkkaat tai heijastavat vaatteet sekä heijastinliivit. Turvallisuutta lisää oikean kokoinen pyörä, turvallisen reitin valinta, ajonopeus, turvavälit, täysi keskittyminen liikenteeseen sekä liikennesääntöjen osaaminen. Pyörää kannattaa myös huoltaa säännöllisesti ja talvipyöräilijöiden kannattaa harkita talvirenkaiden käyttöä. Sähköpyörää koskevat samat liikennesäännöt ja turvallisuusvaatimukset, kuin tavallista pyörää. Sen sijaan vaatimukset eivät koske tasapainoskoottereita.

Turvallista pyöräilyä syksyyn ja talveen!