20.12.2019

Työntekijälle annettu joululahja voi johtaa verotusyllätykseen

Jouluaatto koittaa ensi viikolla ja joululahjojen osto on vilkkaimmillaan. Myös useissa yrityksissä muistetaan työntekijöitä joululahjoilla. Tässä blogissa tarkastellaan sitä, minkälaisen lahjan työnantaja voi antaa työntekijälle ilman, että joulupukki vie tiedon lahjasta verottajalle. Mikäli jokin alla mainituista edellytyksistä ei täyty, verotetaan työntekijän saamaa lahjaa palkkatulon tavoin ja tällöin lahja vaikuttaa myös työntekijän eläkevakuutusmaksuihin. Yrityksen verotuksen näkökulmasta työntekijälle annettu lahja on vähennyskelpoinen kulu, mutta lahjasta ei ole arvonlisäveron vähennysoikeutta eikä siitä tarvitse suorittaa työnantajan sairausvakuutusmaksua. Blogin lopusta löytyy myös muutama joululahjaidea työntekijälle.

Vastikkeettomuus. Tuloverolain mukaan veronalaista tuloa ovat verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot. Laissa säädetään myös verotukseen tehtävistä poikkeuksista, joihin henkilökunnalle annetut joululahjat kuuluvat. Joululahjan on oltava vastikkeeton. Lahjaa, joka on annettu työntekijälle rahapalkan sijaan korvauksena tehdystä työstä, ei katsota verotuksellisesti lahjaksi vaan tavanomaiseksi palkkatuloksi.  Verotettavaa palkkatuloa ei siis voi muuttaa verovapaaksi joululahjaksi antamalla rahapalkan sijaan työstä muuta vastiketta. Lahja on muistaminen eikä korvaus työstä.

Kollektiivisuus. Verovapaa joululahja on tarjottava kollektiivisesti koko henkilökunnalle. Henkilökuntaan kuuluvat kaikki työ- ja virkasuhteessa olevat työntekijät eikä merkitystä ole sillä, mikäli joku työntekijä ei ota lahjaa vastaan. Lahja ei täytä verovapauden edellytyksiä, mikäli se tarjotaan vain tietylle työntekijöiden joukolle. Edellytykset eivät myöskään täyty, mikäli työnantajan ilmeisenä tarkoituksena on suunnata etu ainoastaan ennalta määritellyille henkilöille esimerkiksi asettamalla lahjan saamiselle suoria tai epäsuoria kriteerejä. Lahjan on aidosti oltava koko henkilökunnan käytettävissä. Eroa ei tehdä sen suhteen, onko työntekijällä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus eikä väliä ole sillä, työskenteleekö työntekijä koko- vai osa-aikaisesti.  Henkilökuntaan kuuluvat myös toimitusjohtaja sekä pääsääntöisesti hallituksen jäsenet. Henkilökunnan perheenjäsenille ei voida antaa verovapaata joululahjaa, elleivät he työskentele yrityksessä. Lahjanantajan on oltava työnantaja. Asiakkailta tai liikekumppaneilta saadut lahjat eivät kuulu tässä käsiteltyyn verovapauden piiriin. Työnantaja ei myöskään voi tarjota verovapaata joululahjaa entisille tai eläköityneille työntekijöilleen.

Vähäarvoisuus. Verovapaan lahjan on oltava rahallisesti vähäarvoinen. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan henkilökunnalle annettavan lahjan hinta saa olla korkeintaan sata euroa työntekijää kohden. Toki työnantaja voi antaa työntekijöilleen kalliimmankin joululahjan, mutta tällöin työntekijöiden on maksettava saamastaan lahjasta veroa. Tällöin lahjan luonne kärsii, kun lahja ei olekaan saajalle ilmainen.

Useita lahjoja vuoden aikana. Joululahjan enimmäisarvoon vaikuttavat samana vuonna annetut muut vähäiset lahjat. Jos työnantaja on muistanut työntekijää esimerkiksi pääsiäiskorin muodossa, saa pääsiäiskorin ja joululahjan yhteisarvo olla enintään sata euroa. Poikkeuksen muodostavat merkkipäivä-, hää-, läksiäis- sekä pitkäaikaisen työsuhteen perusteella annetut lahjat. Niiden arvoa ei lasketa yhteen joululahjojen kanssa eivätkä ne siten vaikuta joululahjan enimmäisarvoon. 

Lahjakorttien asema. Lahjakortit ovat helppo tapa muistaa työntekijää jouluna. Lahjakortti on työntekijälle verovapaa joululahja, mikäli lahjakortin käyttöala on yksilöity ja sen saaja henkilökohtaisesti nimetty. Lahjakortin tulee olla työnantajan toimesta rajattu tiettyihin tavaroihin tai palveluihin. Verovapaa lahjakortti ei saa antaa työntekijälle mahdollisuutta ostaa mitä tahansa lahjaa suuresta valikoimasta. Työntekijälle voidaan kuitenkin jättää valinnanmahdollisuus useammasta työnantajan valitsemasta lahjavaihtoehdosta. Esimerkiksi tavaratalon tai kylpylän lahjakorttia kohdellaan työntekijän kannalta verovapaasti, mikäli työnantaja on rajannut sen sisällön muutamaan eri tuotevaihtoehtoon. Lahja ei saa olla helposti muutettavissa rahaksi, joten rahaksi muutettavat lahjakortit eivät täytä verovapaan lahjan edellytyksiä. Luonnollisesti myöskään suoraan rahana annetut joululahjat eivät ole työntekijälle verovapaita.

Joululahjavinkkejä. Ilahduta työntekijöitäsi kakkulahjakortilla, hyväntekeväisyyslahjalla tai konserttilipulla.

Helena Kettunen