22.9.2020

Työntekijän oikeus hoitaa sairasta lasta kotona

Sairaan lapsen paikka on kotona, on aina ollut. Koronasyksy on tuonut mukanaan kuitenkin tilanteen, jossa varsin lieväoireinenkin lapsi on pidettävä kotihoidossa. Tämä aiheuttaa työpaikoilla päänvaivaa. Tekijät ovat vähissä, kun jokasyksyinen flunssa-aalto pitää vanhempia kotona hoitamassa myös lieväoireisia lapsia. Kaikilla ei ole mahdollisuutta etätöihin, eikä pienen lapsen kanssa etätyöt kotona aina onnistu, vaikka tekniset edellytykset siihen olisivatkin olemassa. Jos lasta ei sairauden vuoksi huolita päiväkotiin tai kouluun, on kysymys lapsen sairauden vuoksi tapahtuvasta poissaolosta, vaikka sairaus olisi kovinkin lievä.

Työsopimuslain 4 luvun 6 § mukaan työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen, joka ei ole täyttänyt 10 vuotta, sairastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan. Sama oikeus on myös lapsen vanhemmalla, joka ei asu tämän kanssa samassa taloudessa. Tilapäiseen hoitovapaaseen oikeutetut saavat olla tilapäisellä hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti.

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle tilapäisestä hoitovapaasta ja sen arvioidusta kestosta niin pian kuin mahdollista. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä luotettava selvitys tilapäisen hoitovapaan perusteesta. Lain mukaan vapaa on palkaton, mutta usein työehtosopimus määrää vapaan palkalliseksi.

Vapaan saamisen edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat ovat työssä kodin ulkopuolella tai että kotona oleva vanhempi on estynyt hoitamasta lasta, esimerkiksi oman sairauden vuoksi. Vanhemmat eivät voi olla samaan aikaan hoitamassa lasta.

Neljän päivän jakson vanhemmat voivat jakaa keskenään haluamallaan tavalla sopien työnantajiensa kanssa. Neljä päivää lasketaan siis yhden lapsen yhden sairauden alkamisesta, ei esimerkiksi niin, että ensin toinen vanhempi hoitaa neljä päivää ja sitten toinen vanhempi toiset neljä.

Lapsen vanhemmat päättävät, kuinka hoitovastuu jaetaan. Työnantajalla on oikeus saada selvitys sekä lapsen sairaudesta että vanhempien työssäolosta ja hoitovapaan jakamisesta. Työnantaja voi vaatia selvityksen, mutta ei voi vaatia vanhempia esimerkiksi jakamaan hoitovastuuta.

Jos yhden lapsen sama sairaus jatkuu pidempään, esimerkiksi flunssa kaksi viikkoa, ensimmäisen neljän päivän jälkeen vanhemman on mahdollista olla poissa työstä työsopimuslain 4 luvun 7 § tarkoittaman pakottavan perhesyyn vuoksi. Tämä on palkatonta, ellei työehtosopimuksessa ole muutoin sovittu.

Lastenhoidon ja työn yhteensovittamista on pyritty tekemään työpaikoilla tänä syksynä erilaisin työaikajärjestelyin ja hyvässä yhteistyössä työnantajien ja työntekijöiden välillä. Pakottavat työehtosopimusten määräykset ja paikallisen sopimisen mahdollisuuden puuttuminen kuitenkin johtavat kuitenkin siihen, että monin paikoin työehtosopimus torppaa sen, mikä sopisi muutoin kaikille työpaikan osapuolille.