3.3.2016

”Urheilutapahtuma on omanlaisensa aineeton kulutushyödyke”

Elokuussa 2014 pelattu HJK:n ja Barcelonan välinen harjoituspeli kirvoitti jälkipelejä myös kuluttajariitalautakunnassa, koska useat jalkapallon ystävät olivat pettyneitä Barcelonan supertähtien kuten Messin ja Neymarin puuttumiseen kokoonpanosta. Lippujen hintoja koskevia hyvityksiä vaatineiden kuluttajien mielestä ottelun markkinointi joukkueiden ”parhailla kokoonpanoilla” oli virheellistä, kun Barcelonan kirkkaimmat tähdet eivät olleet mukana ottelussa.

Kuluttajansuojalaki koskee myös urheilutapahtumia. Myös tapahtuman markkinointi ja sen perusteella tehtävä lipun hankinta ovat sopimusoikeudellisen virhevastuun alaisia oikeustoimia, koska tapahtuman järjestäjän ja lipun ostavan kuluttajan välille syntyy sopimus. Näistä lähtökohdista asia päätyikin kuluttajariitalautakuntaan, jossa arvioitiin lipun hinnan tai sen osan palautusvelvollisuutta.

Kuluttajariitalautakunta kuitenkin katsoi marraskuussa 2015 antamassaan päätöksessä, että urheilutapahtuma on omanlaisensa kulutushyödyke ja sitä arvioitaessa on otettava huomioon urheiluun liittyvä yllätyksellisyys ja vaihtelevuus. Sopimus – tässä tapauksessa lipun myynti ennakkomarkkinoinnin pohjalta – ei ole virheellinen pelkästään sillä perusteella, että se ei täytä laadultaan kuluttajan subjektiivisia odotuksia. Lautakunta teki päätöksensä aikaisemman linjauksensa mukaisesti siten, että urheilukilpailun tapahtumat voivat vain poikkeuksellisessa tapauksessa olla perusteena virheelle. Jos tapahtuman luonne ei poikkea olennaisesti siitä, mitä kuluttajalla on ollut aihetta odottaa, ei virhettä ole. Ilmaisu ”parhaalla kokoonpanolla” oli tässä tapauksessa ymmärrettävä suhteellisena.

On selvää, että markkinointia tehtäessä ei ole ollut varmaa, että kaikki mainoksissa esiintyneet pelaajat voivat varmuudella osallistua otteluun. Kokoonpanoihin voivat vaikuttaa loukkaantumiset, pelikiellot ja otteluruuhkat. Koska kyse oli harjoitusottelusta, kuuluu siihen luonnollisena elementtinä myös valmentajien halu peluuttaa myös muita kuin tähtipelaajia ja testata eri kokoonpanoja. Lautakunta tosin ei antanut painoarvoa sille, että kyse oli harjoitusottelusta.

Ja olihan siellä Suomen mittapuulla melkoisen kovia pelimiehiä.

Mikko Jalkanen

toimitusjohtaja, osakas, asianajaja