24.11.2015

Uusi säätiölaki voimaan – mikä muuttuu?

Uusi säätiölaki tulee voimaan 1.12.2015. Kyseessä on kokonaisuudessaan uusi laki, joten muutoksia aiempaan on luvassa paljon. Olennaisimmat käytännön muutokset koskevat muun muassa:

  • lähipiirisääntelyä
  • säätiön hallintoelimiä
  • tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

Uusi säätiölaki määrittelee aiempaa tarkemmin ja laajemmin säätiön lähipiirin. Lähipiirisääntelyllä on vaikutusta mm. hallituksen jäsenen esteellisyyteen, vahingonkorvaus- ja rikosvastuuseen sekä lähipiiritoimien seuranta- ja raportointivelvollisuuteen. Säätiön tulee jatkossa raportoida toimintakertomuksessa lähipiiritoimet (ns. suppean lähipiirin osalta). Laki ei sitä nimenomaisesti edellytä, mutta käytännössä lähipiirisäännöksiä koskevien uuden lain säännösten myötä säätiöissä on tarpeen jatkossa pitää yllä säätiön sisäpiirirekisteriä.

Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevia uuden säätiölain säännöksiä tulee noudattaa tilinpäätöksessä viimeistään siltä tilikaudelta, joka ensiksi alkaa vuoden 2014 jälkeen. Jos siis säätiön tilikausi on kalenterivuosi, tulee uusia säännöksiä noudattaa 31.12.2015 päättyvän tilikauden osalta.

Uuden säätiölain mukaiset toimielimet ovat hallitus, toimitusjohtaja ja hallintoneuvosto. Muille toimielimille ei voida siirtää päätösvaltaa edes sääntömääräyksellä. Vain hallitus on pakollinen toimielin.

Vanhan lain aikaan perustetuissa säätiöissä on usein hallintoneuvoston tyyppinen, hallituksen yläpuolella oleva toimielin, jota usein kutsutaan esimerkiksi valtuuskunnaksi, valtuustoksi, edustajistoksi tai hallintoneuvostoksi. Nimen lisäksi myös tällaisen toimielimen tehtävät vaihtelevat paljonkin eri säätiöiden välillä. Säätiöiden kannattaa tarkastaa omien sääntöjen yhteensopivuus uuden lain säännösten kanssa ja tarpeen mukaan selventää se, tarkoitetaanko esimerkiksi säännöissä määritellyllä valtuuskunnalla uuden lain tarkoittamaa hallintoneuvostoa.

Uuden lain vastaisia sääntöjen määräyksiä ei enää sovelleta 1.12.2015 jälkeen, vaan tältä osin noudatetaan lain olettamasäännöksiä. Jos säätiö tekee sääntöihinsä jatkossa muutoksia, tulee säännöt samalla saattaa kokonaisuudessaan uuden lain mukaisiksi. Viimeistään säännöt tulee harmonisoida uuden säätiölain kanssa kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

Säätiöiden hallitusten kannattaa tutustua uuteen säätiölakiin ja selvittää, mitä käytännön vaikutuksia lain voimaantulolla on oman säätiön kohdalla.

Iiro Hollmén

osakas, asianajaja