1.7.2015

Uusi tutkimus osoittaa menestyksen tekijät yrityskaupoissa

Kirjoitin keväällä Intralinks Holdings Inc:n, City University Londonin ja Cass Business Schoolin M&A tutkimuskeskuksen toteuttaman Masters of the Deal -tutkimuksen ensimmäisen osan tuloksista. Tutkimuksen toisen osan, Masters of the Deal: Part II ­– Learning from the best performers, tulokset julkaistiin toukokuussa.

Toinen osa keskittyi tunnistamaan ensimmäisessä osassa seurattujen yhtiöiden joukosta parhaiten menestyneen ”eliitin”. Se pyrki samalla osoittamaan menestyksen tekijät ja ne strategiat, jotka toivat yritysjärjestelyissä parhaan tuloksen. Menestystä mitattiin tutkimuksessa yhtiön osakkeen arvonkehityksen perusteella. Menestyneimpien kärkikastiin valikoitui lähes 1 500 globaalia yhtiötä, joista väkilukuun suhteutettuna suurin osuus oli eurooppalaisia. Valitsin esiteltäväksi kolme piirrettä, joiden havaittiin toistuvan tutkittujen yhtiöiden läpikäymissä yrityskaupoissa:

Rajatylittävät yrityskaupat ja vihamieliset yritysostot

Tutkimuksessa havaittiin, että eliittiyhtiöt ottivat suurempia riskejä osallistumalla muun muassa rajatylittäviin yrityskauppoihin kilpailijoitaan useammin. Rajatylittävien yritysostojen osuus menestyneillä yrityksillä oli keskimäärin 38 % kaikkien yritysostojen arvosta, kun kilpailijoilla sama luku oli 28 %. Myös niin sanotut vihamieliset yritysostot ja vallankaappaukset (hostile acquisition) olivat yleisempiä menestyneillä yrityksillä.

Yrityskaupan nopea loppuunsaattaminen

Tutkimus osoitti, että yrityskauppojen toteuttamisessa ei menestyneissä yhtiöissä vitkasteltu, vaan ne saatettiin loppuun kilpailijoita ripeämmin. Kaikista myynneistä hitaasti loppuunsaatettujen kauppojen osuus oli eliittiyhtiöillä 33 %, kun kilpailevilla yhtiöillä osuus lähenteli 40 prosenttia.

Pääomasijoitus- ja pörssiyhtiö vastapuolena

Tutkimusten tulosten perusteella näyttäisi myös sillä olevan merkitystä, millainen yritys on kaupassa vastapuolena. Menestyjäyhtiöt osallistuivat kilpailijoitaan useammin järjestelyyn, jossa vastapuolena oli joko pääomasijoitusyhtiö tai toinen pörssiyhtiö.  

Tutkimusta varten haastatellut yritysjohtajat korostivat myös luovuuden ja innovatiivisuuden merkitystä markkinoilla, joilla kilpailu on kovaa. Tutkimustuloksia koskevan raportin saa ladattua kokonaisuudessaan Intralinks Holdings Inc:n verkkosivuilta: https://www.intralinks.com/resources/publications/cass-research-report-masters-deal-part-2.

Emma Nyyssölä